Årets solcellshjälte i Uppsala län

17 sep 2020

Vi på Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län samverkar med projektet Framtidens Solel i Östra Mellansverige som syftar till att underlätta för företag att investera i solel. Nu har de utsett Uppsala Missionskyrka till årets solcellshjälte i Uppsala län med motiveringen:

”Det finns verksamheter och fastigheter som man tror inte lämpar sig så bra för solel. Men med en stark vilja och en unik finansiering har denna kyrka lyckats installera en solcellsanläggning på taket som försörjer en betydande del av elförbrukningen. Detta initiativ har lett till att flera liknande verksamheter har fått upp ögonen för solel, och därför är Uppsala Missionskyrka en riktig inspirationskälla.”

Läs mer här: Årets solcellshjälte i Uppsala län