Att tänka på när du anlitar hantverkare, för exempevis installation av solcellsanlägnging

16 aug 2017

Ett av de områden som det uppkom många frågor kring var vad en ska tänka på när en anlitar hantverkare/installatörer för att installera solcellsanläggningen.

Här kommer flera lästips till er som kommunens konsumentrådgivare tipsar om.

Vänligen,
Pauline, energi- och klimatrådgivare

 

Länk