Bidrag för solceller

Lönsamhet i längden

Att installera solceller kostar mellan 10 000 – 15 000 kr per installerad kW (inkl. skattereduktion) för en privatperson, beroende på anläggningens storlek och andra förutsättningar. Solceller kräver generellt väldigt lite underhåll och kan producera gratis el i många år, vilket gör att du påverkas mindre av skiftande elpriser. Solceller är därför ett bra alternativ om man har möjlighet att göra en investering för framtiden. Normalt ligger återbetalningstiden mellan 10 till 15 år på en solcellsanläggning, men det beror på en rad faktorer såsom elpriser, investeringskostnad samt möjlighet till statligt ekonomiskt stöd.

Skattereduktion för grön teknik – privatpersoner

Är du intresserad av att skaffa solceller? Från och med 1 januari 2023  kan du utnyttja skattereduktion för grön teknik som ger dig ett avdrag på 20 % på material- och installationskostnaderna när du installerar en solcellsanläggning. Det fungerar på ett liknande sätt som ROT-avdraget och är redan inräknat på fakturan, så det är inget du behöver ansöka om. Skattereduktionen får max uppgå till 50 000 kronor per person och år. Det gäller därför att du ser till att du har skattat tillräckligt mycket under året för att kunna nyttja skattereduktionen för grön teknik. 

Du kan också få skattereduktion upp till 50 % på material- och installationskostnaderna om du vill installera ett energilagringssystem för din egenproducerade el.

Statligt bidrag för föreningar

 

  • Bostadsrättsföreningar: Det finns i dagsläget inget ekonomiskt bidrag eller stöd för installation av solceller på en BRF. Isåfall får man ansöka om Klimatklivet, ni kan läsa mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida. 
    h
  • Idrottsföreningar: För idrottsförenngar finns riksidrottsförbundets stöd för energi- och miljöprojket som kan ansökas om vid installation av bland annat solceller. Ni kan läsa mer om stödet på Riksidrottsförbundets hemsida.