Bidrag för solceller

Att installera solceller kostar, men det finns ekonomiskt stöd som du kan få. Solceller är också en investering som kan ge intäkter i form av försäljning av överskottsel.

Lönsamhet i längden

Att installera solceller kostar mellan 10 000 – 15 000 kr per installerad kW (inkl. skattereduktion) för en privatperson, beroende på anläggningens storlek och andra förutsättningar. Solceller kräver generellt väldigt lite underhåll och kan producera gratis el i många år, vilket gör att du påverkas mindre av skiftande elpriser. Solceller är därför ett bra alternativ om man har möjlighet att göra en investering för framtiden. Normalt ligger återbetalningstiden mellan 10 till 15 år på en solcellsanläggning, men det beror på en rad faktorer såsom elpriser, investeringskostnad samt möjlighet till statligt ekonomiskt stöd.

Grönt avdrag för privatpersoner

Är du intresserad av att skaffa solceller? Då kan du  bidrag i form av skattereduktion för installations- och materialkostnader. Från och med 1 januari 2021 började skatteavdraget för grön teknik att gälla för privatpersoner. Det ger dig ett avdrag på 15 % när du installerar en solcellsanläggning. Det fungerar på ett liknande sätt som ROT-avdraget och är redan inräknat på fakturan, så att du slipper ansöka om det. Skattereduktionen får max uppgå till 50 000 kronor per person och år. Den nya skattereduktionen för grön teknik, ersätter det tidigare investeringsstödet på 20 % vid installation av solceller.

Du kan också få skattereduktion upp till 50 % om du vill installera ett energilagringssystem för din egenproducerade el.

Solcellsstöd för företag

Under 2021 förlängs solcellsstödet för företag och kommuner med 260 miljoner kronor. Ansökningsstoppet från sommaren 2020 ligger dock fortfarande kvar, och därför kommer pengarna gå till de kommuner och företag som tidigare stått i kö för att få sin ansökan beviljad.