Biobränslepannor och kaminer

Pelletspanna

Pellets är ett biobränsle som består av sågspån och andra restprodukter från sågindustrin som pressats ihop. Det är således ett miljömässigt bra val. En pelletspanna är kopplat till ett vattenburetsystem för både uppvärmning och varmvattenberedning. Det är ett icke elbaserat värmesystem vilket betyder att om ditt hus har en pelletspanna så påverkar t.ex. varmvattenanvändningen och inomhustemperaturen inte din elräkning.

Du kan installera en pelletsbrännare på din gamla panna, men en modern pelletspanna som har en högre verkningsgrad är bättre och effektivare.

En pelletspanna kan matas automatiskt från en behållare eller ett förråd som fylls på med säckar eller bulkbil. Det även finns automatiserade pannor som minimerar arbetet med sotning och tömning av aska.

Vedpanna

För dig som har tillgång till egen ved är en vedpanna ett mycket billigt alternativ för uppvärmning. En vedpanna avger mycket värme under en kort tid, därför bör man alltid koppla pannan till ackumulatortankar för att lagra värmen. På så sätt kan man elda med hög verkningsgrad och behöver därför inte elda lika ofta, och dessutom minimerar man utsläppen av skadliga ämnen. En vedpanna är kopplat till ett vattenburetsystem för både uppvärmning och varmvattenberedning. Det är ett icke elbaserat värmesystem vilket betyder att om ditt hus har en vedpanna så påverkar t.ex. varmvattenanvändningen och inomhustemperaturen inte din elräkning.

Vedeldning är ett klimatsmart alternativ, men det kan fortfarande leda till att hälsofarliga luftpartiklar släpps ut lokalt och kan påverka din hälsa. För att minimera utsläppen är det viktigt att förbränningen sker effektivt och att veden som du eldar med är torr. En modern vedpanna har mycket högre verkningsgrad än en gammal. Se även till att din vedpanna är miljögodkänd och gärna P-och/eller Svanenmärkt.

Vill du få svar på dina frågor om bränslepannor?

Kontakta vår rådgivning så ger vi dig svar!

018 - 727 47 24