Effekt- och kapacitetsbrist

Elbrist när behovet ökar

När vi blir allt fler i Uppsala län ökar elbehovet stadigt, samtidigt som allt mer blir elektrifierat för att sänka våra klimatutsläpp. Dock kan vi inte enbart lösa situationen genom att utöka med fler energikällor, utan vi behöver också bli bättre på att hushålla med den energi som vi har.

Alltså är energieffektivisering viktigt – ifall vi inte effektiviserar vår energianvändning står vi inför två stora utmaningar om vi ska klara av att möta elbehovet: effekt- och kapacitetsbrist.

För småhushåll

Förklarar vad effekt- och kapacitetsbrist är och vad du som privatperson kan göra för att motverka det. 

För BRF:er och företag

Förklarar vad effekt- och kapacitetsbrist är och vad ni som förening eller företag kan göra för att motverka det. 

Effektbrist – otillräcklig elproduktion

Effektbrist innebär att vår efterfrågan på el är större än elproduktionen vid en viss tidpunkt. Det kan exempelvis uppstå på morgonen och kvällen när många av oss lagar middag, använder tvättmaskinen eller behöver ladda elbilen samtidigt. Det kan också uppstå under varma och torra sommarmånader när magasinen till vattenkraftverken inte hinner fyllas upp, eller under riktigt kalla vinterdagar, då elbehovet för uppvärmning av bostäder med elbaserade uppvärmningsystem är stort.

Kapacitetsbrist – trångt i elnäten

Vi i Uppsala län står också inför en stor utmaning vad gäller nätkapacitet. Kapacitetsbrist uppstår när elledningarna inte klarar av att transportera den el som vi efterfrågar. Det här sker också när elbehovet är stort, men handlar inte om att elproduktionen har svårt att tillgodose efterfrågan, utan problemet är att elledningarna är för klena för att överföra den el som vi behöver. Det kan jämföras med att andas genom ett sugrör: luft finns men det är ändå tungt att andas för att sugröret är för smalt för att kunna få in tillräckligt mycket luft. Stamnätet ska byggas ut, men det kan ta upp till tio år. Därför behöver vi alla hjälpas åt att  energieffektivisera och minska vår energianvändning, för att minska kapacitetsbristen.

Vad kan effekt- och kapacitetsbrist leda till?

 • Elnätpriset kan bli dyrare för oss ifall elnätet behöver bli förstärkt.
 • Samhällsutveckling blir hindrad när elintensiva företag, verksamheter och infrastruktur inte kan etableras eller utvecklas i länet.
 • Risken för att vi får strömavbrott ökar, framförallt under kalla perioder.

Vad kan vi som bostadsrättsförening göra?

Att energieffektivisera fastigheten är det bästa sättet att minska energianvändning och klimatpåverkan. Läs mer här om vad ni som bostadrättsföreningen kan göra. 

Vad kan vi göra som privatperson, förening och företag?

Genom att använda den energi som finns på ett smartare och effektivare sätt, är du med och bidrar till en mer tillförlitlig elförsörjning. Samtidigt som du även kan minska din energianvändning och klimatpåverkan!

Som privatpersoner

 • Installera smart styrning om ni skaffar elbilsladdare
 • Energieffektivisera ditt hem
 • Se över möjligheterna för ett värmesystem som inte är elbaserat
 • Om du har eller ska skaffa en värmepump, installera smart styrning
 • Ha inte många elapparater igång samtidigt
 • Diska och tvätta inte samtidigt
 • Använd disk- och tvättmaskinens eco-program – alltid fulla maskiner
 • Investera i solel, genom att skaffa en egen solelanläggning eller att köpa andelar i solel

Som föreningar och företag

 • Energieffektivisera verksamheten
 • Byt inte till ett elbaserat värmesystem, exempelvis från fjärrvärme till värmepump
 • Införa rutiner som underlättar energieffektivt beteende
 • Stänga av allt som inte används
 • Installera smart styrning till elbilsladdare och värmepumpar
 • Investera i solceller och/eller ett batterilager
Vill du lära dig mer om vad just du kan göra för att minska effekt- och kapacitetsbristen?

Kontakta oss

018 - 727 47 24

Om vi inte kan svara i telefon när du ringer, skicka gärna ett mejl så hör vi av oss så snart som möjligt. Du är också välkommen att boka ett personligt besök. Boka tid över telefon eller e-post.