Elavbrott – vad gör jag nu?

12 nov 2020

Är du beredd på ett längre elavbrott under vintern? Det vi tar för givet som värme, vatten från kranen och mat blir plötsligt en utmaning. Du ansvarar själv för att klara ett längre elavbrott hemma. Energimyndigheten ger dig tips och råd på hur du kan förbereda dig innan ett längre el- och värmeavbrott så att du slipper drabbas onödigt mycket om det händer.

Tänka på effekt- och kapacitetsbristen i Uppsala län
I Uppsala län finns det dessutom en större risk för effekt- och kapacitetsbrist. Det påverkar också vår eltillgång. Effektbristen uppstår när behovet av el vid en tidpunkt blir för stort – det går helt enkelt inte att producera så mycket på en gång. Kapacitetsbrist beror på att elledningarna är för trånga för att transportera all el som vi efterfrågar. Därför är det viktigt att vi är smarta i vår energianvändning och förberedda om vi får elavbrott.

Viktigt att vara förberedd på vintern
Längre el- och värmeavbrott är ovanliga i Sverige men de kan ändå inträffa när som helst. Det blir extra besvärligt på vintern när det är kallt och mörkt ute. Alla måste vara förberedda på att kunna hantera konsekvenser av ett elavbrott, oavsett hur och var du bor.

– När du har en plan för hur du ska agera vid ett längre el- och värmeavbrott blir situationen enklare att hantera om det sker säger Royne Malmström, handläggare på Energimyndigheten.

Vilken förberedelsenivå du lägger dig på bestämmer du själv, du bör dock planera för att avbrottet kan pågå i flera dygn. När du kartlagt vilka behov du har kan du påverka vilka lösningar som passar dig.

– Vi har sammanställt flera enkla tips, råd och en checklista på saker som är bra att ha hemma. Mycket handlar om också mental förberedelse, har du tillräcklig kunskap tar du också bättre beslut i pressade situationer, säger Royne Malmström.

www.energimyndigheten.se/elavbrott har en mängd tips samlats, via länkarna här under kan du läsa om: