Energieffektivisering

Effektiviseringen av vår energianvändning är viktigt för ett hållbart samhälle. Energieffektivisering innebär att vi antingen minskar vår energianvändning eller att vi får mer nytta av existerande energianvändning. På så sätt får vi större tillgång på energi.  Om vi ska kunna uppnå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra till energieffektiviseringen. Det kan handla om allt från valet av lampa till att utveckla bättre energiprocesser.

Aktivt val av el

Att välja el är ett lätt alternativ för dig som vill göra en bra insats för miljön. Det är också enkelt eftersom det bara kräver ett telefonsamtal eller ett mail till ett elhandelsbolag. En enkel insats är att välja el med bra miljöval. El som är märkt med bra miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktionen ska minska. På Naturskyddsföreningens hemsida finns en lista över företag som erbjuder el märkt med Bra Miljöval.

Oavsett om du vill göra förbättringar i ditt hem eller på ditt företag så kan vi på Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala kommun ge dig kostnadsfria och opartiska råd.

Behöver du kostnadsfria och opartiska råd?

Kontakta oss

018 - 727 47 24