Energieffektivisering

Effektiviseringen av vår energianvändning är viktigt för ett hållbart samhälle. Syftet med energieffektivisering är att vi antingen minskar vår energianvändning eller att vi får mer nytta av existerande energianvändning. På så sätt får vi större tillgång på energi. Om vi ska kunna uppnå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra till energieffektiviseringen. Därför kan det handla om allt från valet av lampa till att utveckla bättre energiprocesser.

Aktivt val av el

När det gäller el är den märkt med bra miljöval är ett bra alternativ för dig som vill göra insats för miljön. Dessutom är det enkelt eftersom det bara kräver ett telefonsamtal eller ett mail till ett elhandelsbolag. El som är märkt med bra miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktionen ska minska. Om du vill veta mer så kan du läsa på Naturskyddsföreningens hemsida, där finns en lista över företag som erbjuder el märkt med Bra Miljöval.

Oavsett om du vill göra förbättringar i ditt hem eller på ditt företag så kan vi på Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län ge dig kostnadsfria och opartiska råd.

Behöver du kostnadsfria och opartiska råd?

Kontakta oss

018 - 727 47 24