Effekt- och kapacitetsbrist

Elbrist när behovet ökar

När vi blir fler i Uppsala län ökar elbehovet stadigt, samtidigt som allt mer blir elektrifierat när vi fasar ut fossilbränslen för att sänka våra klimatutsläpp. Men vi kan inte bara lösa situationen genom att bygga fler energikällor, utan vi behöver också bli bättre på att hushålla den el som vi har.

Alltså är energieffektivisering viktigt – ifall vi inte effektiviserar står vi inför stora två utmaningar om vi ska kunna möta elbehovet: effektbrist och kapacitetsbrist.

Effektbrist – otillräcklig elproduktion

Effektbristen innebär att vår efterfrågan på el är större än elproduktionen vid en viss tidpunkt. Till exempel kan det hända på morgonen och kvällen när många av oss lagar middag, använder tvättmaskinen eller behöver ladda elbilen samtidigt. Men det kan också hända under varma, torra sommarmånader när magasinen till vattenkraftverken inte hinner fyllas upp, eller under riktigt kalla vinterdagar då elbehovet är stort. Alltså innebär effektbrist att det inte går att producera den el som efterfrågas vid en viss tidpunkt.

Kapacitetsbrist – trångt i elnäten

Vi i Uppsala län står också inför en stor utmaning i nätkapacitet. Kapacitetsbrist uppstår när elledningarna inte klarar av att transportera all den el som vi efterfrågar. Det här sker också när elbehovet är stort, men handlar inte om att elproduktionen har svårt att tillgodose efterfrågan utan problemet är att elledningarna är för klena för att överföra den el som vi behöver. Det kan jämföras med att andas genom ett sugrör: luft finns men det är ändå tungt att andas. Stamnätet ska byggas ut, men det kan ta upp till tio år. Därför behöver vi tillsammans bidra för att minska kapacitetsbristen.

Vad kan effekt- och kapacitetsbrist leda till?

Det finns flera problem som kan uppstå, bland annat att:

 • Elnätpriset kan bli dyrare för oss ifall elnätet behöver bli förstärkt.
 • Samhällsutveckling blir hindrad när elintensiva företag, verksamheter och infrastruktur inte kan etableras eller utvecklas i länet.
 • Risken för att vi får strömavbrott ökar, framförallt under kalla perioder.

Vad kan vi göra?

Genom att använda energi och effekt smartare är du med och bidrar till en mer tillförlitlig elförsörjning. Samtidigt som du även kan minska din energianvändning och klimatpåverkan!

Som privatpersoner

 • Installera smart styrning om ni skaffar elbilsladdare
 • Energieffektivisera ditt hem
 • Se över möjligheterna för ett värmesystem som inte är elbaserat
 • Om du har eller ska skaffa en värmepump, installera smart styrning
 • Ha inte många elapparater igång samtidigt
 • Diska och tvätta inte samtidigt
 • Använd disk- och tvättmaskinens eco-program – alltid fulla maskiner
 • Investera i solel, genom att skaffa en egen solelanläggning eller att köpa andelar i solel
 • Anmäla dig till projektet Live-in smartgrid för att testa nya tekniska lösningar inom smarta hem

Som föreningar och företag

 • Energieffektivisera verksamheten
 • Inför rutiner som underlättar energieffektivt beteende
 • Stäng av allt som inte används
 • Installera smart styrning till elbilsladdare och värmepumpar
 • Investera i solceller och/eller ett batterilager
 • Anmäl er till projektet Live-in smartgrid för att testa nya tekniska lösningar inom smart elanvändning
Vill du lära dig mer om vad just du kan göra för att minska effekt- och kapacitetsbristen?

Kontakta oss

018 - 727 47 24