Effekt- och kapacitetsbrist

Ökat behov

Elbehovet i Uppsala län ökar stadigt och snabbt i takt med att vi blir fler och att allt mer elektrifieras. Det innebär att vi står inför två stora utmaningar om vi ska kunna möta elbehovet: effektbrist och kapacitetsbrist.

Effektbrist – otillräcklig elproduktion

Effektbristen innebär att efterfrågan på el är större än elproduktionen vid en viss tidpunkt. Det kan till exempel vara när många av oss samtidigt lagar middag, använder tvättmaskinen eller laddar elbilar. Men också under varma, torra sommarmånader när magasinen till vattenkraftverken inte hinner fyllas upp eller under riktigt kalla vinterdagar då elbehovet är stort. Effektbrist innebär alltså att det inte går att producera den el som efterfrågas vid en viss tidpunkt.

Kapacitetsbrist – trångt i elnäten

I Uppsala län står vi också inför en stor utmaning i nätkapacitet. Kapacitetsbrist uppstår när elledningarna inte klarar av att transportera all den el som efterfrågas. Det här sker också när elbehovet är stort, men handlar inte om att elproduktionen har svårt att tillgodose efterfrågan utan problemet är att elledningarna är för klena för att överföra den el som efterfrågas. Det kan jämföras med att andas genom ett sugrör: luft finns men det är ändå tungt att andas. Stamnätet ska byggas ut, men det kan ta upp till tio år och därför behöver vi tillsammans bidra för att minska kapacitetsbristen.

Du kan göra skillnad

Genom att använda energi och effekt smartare är du med och bidrar till en mer tillförlitlig elförsörjning. Samtidigt som du även kan minska din energianvändning och klimatpåverkan!

 

Privatpersoner

 • Installera smart styrning om ni skaffar elbilsladdare
 • Energieffektivisera ditt hem
 • Se över möjligheterna för ett värmesystem som inte är elbaserat
 • Om du har eller ska skaffa en värmepump, installera smart styrning
 • Ha inte många elapparater igång samtidigt
 • Diska och tvätta inte samtidigt
 • Använd disk- och tvättmaskinens eco-program – alltid fulla maskiner
 • Investera i solel, genom att skaffa en egen solelanläggning eller att köpa andelar i solel
 • Anmäla dig till projektet Live-in smartgrid för att testa nya tekniska lösningar inom smarta hem

 

Föreningar och företag

 • Energieffektivisera verksamheten
 • Inför rutiner som underlättar energieffektivt beteende
 • Stäng av allt som inte används
 • Installera smart styrning till elbilsladdare och värmepumpar
 • Investera i solceller och/eller ett batterilager
 • Anmäl er till projektet Live-in smartgrid för att testa nya tekniska lösningar inom smart elanvändning

 

Vill du lära dig mer om vad just du kan göra för att minska effekt- och kapacitetsbristen?

Kontakta oss

018 - 727 47 24