Energieffektivisering

Ökat behov

Elbehovet i Uppsala län ökar stadigt och snabbt takt med att vi blir fler och att allt mer elektrifieras. Det innebär att vi står inför två stora utmaningar om vi ska kunna möta elbehovet: effektbrist och kapacitetsbrist.

Alla behöver el samtidigt

Effektbristen innebär att efterfrågan på el är större än elproduktionen vid en viss tidpunkt, vid så kallade effekttoppar. Det kan till exempel vara när många av oss samtidigt lagar middag, använder tvättmaskinen eller laddar elbilar. Men också under varma, torra sommarmånader när magasinen till vattenkraftverken inte hinner fyllas upp eller under riktigt kalla vinterdagar då elbehovet är stort. Effektbrist sker alltså när vi alla använder mycket el på samma gång.

Trångt i näten

I Uppsala län står vi också inför en stor utmaning i kapacitet. Kapacitetsbrist uppstår när elledningarna inte klarar av att transportera all den el som efterfrågas. Det här sker också när elbehovet är stort, men handlar inte om att elproduktionen har svårt att tillgodose efterfrågan utan problemet är för trånga ledningar. Det kan jämföras med att andas genom ett sugrör: luft finns men det är ändå tungt att andas. Stamnätet ska byggas ut, men det kan ta upp till tio år och därför behövs mindre åtgärder.

Eftersom vi står inför en gemensam utmaning i länet är det viktigt att vi samarbetar. Du kan göra skillnad genom att till exempel:

  • Sänka värmen, duscha snabbare och se till att isolera och täta ditt hem.
  • Byta till ett energieffektivt värmesystem om ditt nuvarande är gammalt och ineffektivt.
  • Använda digital styrning för att sprida energianvändningen jämnare över dygnet.
  • Producera egen solel under varma sommardagar, då bidrar du till att minska trycket på magasinen för vattenkraft och på så sätt minska risken för att det ska bli vattenbrist och effektbrist.

Kontakta Energi- och klimatrådgivarna i din kommun så berättar vi mer om vad du kan göra för att minska risken för effekt- och kapacitetsbrist!

Kontakta oss

018 - 727 47 24