Företag

Varför ska jag satsa på energieffektivisering?

Det finns många skäl till att satsa på energieffektivisering:

  • Det är ett sätt att få ner energikostnaden, vilket också gör er mindre känsliga om energipriset svänger
  • Produktiviteten ökar i flera fall, dessutom ger nya system ger också en tystare och renare arbetsmiljö
  • Det bidrar till arbetet för de internationella klimatmålen.
  • Varumärket stärks och gör er mer attraktiva som arbetsgivare.

Vad som är de bästa åtgärderna är individuellt och bero på företagets förutsättningar. Det behöver inte vara svårt och dyrt att göra en förändring och dessutom tjänas investeringarna snabbt in när energikostnaden minskar. Inledningsvis kan ett bra första steg vara att göra en energikartläggning.

Erika från Energimyndigheten berättar om vilka fler nyttor det finns med energieffektivisering.

Tips från rådgivningen

Först och främst bör du tänka igenom vilken typ av energi du använder. Till exempel el, fjärrvärme, andra bränslen för uppvärmning och/eller drivmedel till fordon. Statistik för elanvändningen finns ofta på fakturan, om det inte gör det kan du logga in på mina sidor hos ditt elnätsbolag. Ytterligare ett tips för att få koll på onödig elanvändning är att göra en nattvandring när verksamheten inte är igång. Då kan du upptäcka belysning, påslagna maskiner och ventilation som står på i onödan. Det kan du även göra digitalt genom att kolla på timvärdesstatistik på mina sidor hos ditt elnätsbolag.

Vill du ha hjälp?

Du behöver inte lösa allt på egen hand utan kan boka in ett möte med oss på Energi- och klimatrådgivarna. Vår rådgivning är kostnadsfria och opartisk, på så sätt får du hjälp med att undersöka de bästa lösningarna för just ert företag. Sedan är det upp till er vilka insatser ni vill genomföra.

Kontakta oss

018 - 727 47 24