Ventilation

Bra ventilation är viktigt för hälsan

Ett bra ventilationssystem är viktigt för att få ett bra inomhusklimat utan drag eller temperaturproblem. Dålig ventilation kan leda till mögel, dålig lukt och förhöjda radonhalter. Det är också viktigt av hälsoskäl eftersom det förhindra astma- och allergibesvär och gör det lättare att fokusera. Men framförallt kan det spara energi.

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation var vanligt i småhus och flerbostadshus som byggdes innan 1960-talet. I självdragssystemet finns inga fläktar, drivkraften är istället temperaturskillnader mellan ute och inne, så kallade termiska stigkrafter, luften kommer in genom tilluftsventiler och otätheter i klimatskalet. Under sommarhalvåret minskar detta eftersom temperaturen inne och ute blir mer jämna.

Frånluftssystem (F)

Från och med 1970-talet blev det vanligare att installera eldrivna frånluftsfläktar. Systemet ger ett jämt flöde över både sommar och vinter. Som ett komplement kan en frånluftsvärmepump installeras som ger en värmeåtervinning.

Från- och tilluftsystem (FT)

I ett FT-system finns det fläktar som styr luftflödet, vilket ger full kontroll över friskluften. Det är ett stabilt system som går att anpassa efter behov, däremot drar det ofta mer el än ett Frånluftssystem. Systemet har i sig själv ingen värmeåtervinning, i vissa fall kan det läggas till.

Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX)

När FT-systemet kompletteras med värmeåtervinning så får du ett FTX-system. FTX-systemet värmer upp tilluften med hjälp av frånluftens värme, vilket ger ett energieffektivt och balanserat inomhusklimat. Så länge huset är tätt kommer det inte heller påverkas av vädret.