Hållbara drivmedel

Olika hållbara drivmedel

Det finns idag och utvecklas allt fler alternativa drivemedel till bensin och diesel. Det är en viktig del i vår omställning av transportsektorn för att uppnå Sveriges klimatmål om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Vi har exempelvis el, vätgas, HVO, etanol, biogas och laddhybrider. Du kan läsa vidare om de olika alternativa drivmedlen under kommande rubriker och i broschyrerna längst ned på sidan.

Drivmedel

Vill du byta till ett mer hållbart drivmedel men tvekar mellan alla valmöjligheter? Är du rädd att satsa på ”fel drivmedel”? Här nedan kan du läsa mer om de förnybara alternativ som finns på marknaden. Faktum är att alla förnybara drivmedel i Sverige är ett bättre val för klimatet än vanlig fossil bensin och diesel med låginblandning. Med andra ord så finns inga fel, alltså bör du välja ett förnybart alternativ som funkar för dig!

Broschyrer

Klicka på respektive broschyr för att öppna den.

Materialet är framtaget av BioDriv Öst i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare i Mälardalen, Östergötland och Gotland. September 2019.
www.biodrivost.se & www.energimyndigheten.se/ekr