Höga elpriser gör att många vill ha rådgivning

19 sep 2022

Vi kan se att det sker en utveckling av elpriset som vi inte är vana vid, och speciellt inte under sommarhalvåret. Sedan slutet av 2021 har priserna på el (framförallt i prisområde SE4 och SE3 där Uppsala län tillhör) varit högre än vanligt. Att vi har höga och svängiga elpriser även på sommaren kan förklaras av flera anledningar och några av de som Energimarknadsinspektionen lyfter är höga gaspriser i Europa, mer produktion från vindkraft som är väderberoende, begränsningar i elöverföring från norr till söder och planerade underhållsstopp av kärnkraften. Vår elmarknad är sammankopplad med Europas och därför påverkar även energiutveckling på kontinenten hur vårt elpris blir.

Det höga elpriset har gjort att vår tjänst som energi- och klimatrådgivare är väldigt eftertraktad nu. Vi har blivit intervjuade i media, både radio och tidningar, flera gånger under augusti och september. Vi märker också ett högre söktryck bland er som vill diskutera elpris, elavtal och vad ni kan göra för energieffektiviseringsåtgärder för att minska kostnaderna. Vi hoppas att kunna hjälpa så många som möjligt som går och funderar på dessa frågor!

Här kan ni läsa mer om de olika elavtalen som finns och hur de påverkas av elpriset och läsa mer om olika energieffektiviseringsåtgärder man kan göra för att minska elanvändningen och elkostnaderna. Det finns tips både gällande tekniska installationer och beteendeförändringar.