Idrottsföreningar, se hit!

6 dec 2022

Hur kan ni som idrottsförening göra för att spara energi och minska kostnaderna? På grund av rådande elpris har det blivit dyrare för många föreningar att bedriva sin verksamhet. Vi på energi- och klimatrådgivningen har blivit inbjudna av RF-SISU Uppland (RF-SISU Uppland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer) att hålla en digital föreläsning och prata om energieffektivisering och tips på beteendeförändringar för att minska energianvändningen i föreningen.

När: Onsdagen 7 dec, kl 18.30-20.00
Var: Digitalt via teams

Anmäl dig på länken nedan så att du kan logga in på mötet och ta del av föreläsningen
Anmälningslänk