Julen kommer tidigt i år till alla som funderar på att skaffa solceller!

15 dec 2017

Den nya högre nivån gäller beslut som tas från den 1 januari 2018 och gäller det datum ansökan beviljas och inte datum den lämnades in.

"Många människor vill göra en aktiv insats för att ställa om till 100% förnybar el och vi vill underlätta för dem att agera nu. Det ska vara lätt att göra rätt. Den här satsningen gör att det blir mer gynnsamt och enkelt än någonsin tidigare att skaffa solceller och producera egen grön el, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Som en del i budgetpropositionen för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år under perioden 2018 – 2020 till investeringsstöd för solceller. Stödets utformning och ansökningsförfarande ska även ses över, i syfte att förenklas. Stödnivån höjs från tidigare 20 procent för privatpersoner till 30 procent från och med årsskiftet. Den reviderade förordningen 2009:689 om statligt stöd till solceller gäller beslut som tas från och med den 1 januari 2018."

Trevlig helg!

/Pauline, Daniel, Staffan och Emine

 

Länk