Klimatsmart transport

Gemensam kraftansträngning

Transport och privat bilåkande står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sverige har antagit klimatmål om att ha noll nettoutsläpp till år 2045. Det här kräver att vi gemensamt begränsar klimatpåverkan. Staten, regioner, kommuner och medborgare behöver hjälpas åt för att vi ska kunna transportera oss på klimatsmarta sätt. Att aktivt välja ett transportmedel med mindre klimatpåverkan är därför ett bra sätt att minska utsläppen.

Enkelt att minska utsläppen

Visste du att 50 % av alla bilresor är kortare än 5 km? Att ersätta just de korta bilresorna ger dessutom en större miljövinst. Det beror på att bilen drar mer bränsle och släpper ut miljö- och hälsofarliga avgaser i början av färden. Det enklaste sättet att minska utsläppen är att välja cykeln eller kollektivtrafik framför bilen. Om du till exempel ersätter 100 resor på 5 km med cykel istället för bensindriven bil så minskar du utsläppen av koldioxid med ungefär 100 kg*.

*Räknat på en medelstor bil och att utsläppen är 50 % större de första kilometrarna

Hållbara restips

Våra kroppar är gjorda för rörelse, men många av våra vardagsrutiner består i att sitta: i trafiken, vid skrivbordet eller i möte. Genom att transportera dig på ett aktivt sätt, som promenader och cykling, stärker du ditt hjärta och får bättre hälsa. Samtidigt har det en positiva effekter för miljön och din plånbok. Här får du tips på hur du kan få in mer aktiva transportsätt i din vardag.

 

  • Träna till träningen! Se det som din uppvärmning att cykla, gå eller jogga till gymmet eller träningen.
  • Tar du bilen för att det är långt till busshållplatsen eller tågstationen? Se det som tid för vardagsmotion så slipper du kostnad för bränsle och parkering och får vardagsmotion på köpet.
  • Be din arbetsgivare att underlätta för dig att ta cykeln till jobbet. Till exempel genom att ordna en säker och väderskyddad parkering för cyklar och/eller att skaffa dusch och omklädningsrum.
  • Be din arbetsgivare att underlätta för dig att ta cykeln i jobbet. Exempelvis genom att skaffa tjänstecyklar.
  • Går mycket tid åt till att skjutsa barnen? Är ni flera i ert område som ska till samma skola eller träning kan föräldrar turas om att lämna och hämta barnen. Är det nära kan ni gå eller cykla, är det lite längre kan ni ta bussen eller samåka.