Laddstationer

Lättare att ladda

Laddstationer blir en allt vanligare syn. I Sverige kan möjligheter att ladda sin bil numera hittas på parkeringar, hos bostadsrättsföreningar, vid köpcenter, snabbmatsrestauranger och mackar, vid tågstationer och hemma hos villaägare. Den genomsnittliga bilen står parkerad 95 % av tiden, därför är det smart att ladda den under tiden. Hur lång tid det tar att ladda ett batteri beror på hur stort det är, med vilken effekt laddningen sker samt hur urladdat det är.

Installera laddare hemma

I dag finns två typer av laddning: normal- och snabbladdning:

  • Snabbladdare är dyra och aktuella vid offentliga laddplatser.
  • Normalladdning används för hemmabruk och har en effekt från 2,2 – 22 kW.

Fundera på hur länge bilen ska stå parkerad och ta hjälp av en installatör för att anpassa laddarens effekt därefter och med hänsyn till den tillgängliga effekten i ditt elsystem hemma.

3 saker att tänka på

  • Om du har möjlighet att ladda bilen över natten räcker det att installera en laddutrustning för normalladdning.
  • Om parkeringsplatsen redan har el framdragen för motorvärmare är det relativt enkelt att ta bort den och ersätta med en laddare för ditt elfordon.
  • Olika bilar har olika kontakter. EU har bestämt att typ-2 kontakten ska vara standard vid normalladdning.

Installera laddare i flerbostadshus

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Allt fler bostadsrättsföreningar och samfälligheter installerar laddplatser för elbilar. En förening med laddplatser är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare. Flera fastighetsmäklare bekräftar att det ger ökat intresse vid försäljning. Kostnaden för laddplatserna kan exempelvis finansieras genom en höjd parkeringsavgift.

3 snabba fakta

  • Det är viktigt att kolla med sitt nätbolag att det finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten och/eller i området.
  • Det är oftast inte så dyrt – enklast och billigast är en laddbox på väggen i ett garage. Priset för en laddbox är cirka 5 000-12 000 kr och installationskostnaden cirka 2 000-6 000 kr. 
  • Laddstolpar som kräver markarbete blir ofta dyrare, totalkostnaden kan då bli upp till 50 000 kr.

Investeringsstöd

Du kan som privatperson söka bidrag för laddstation. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av kostnaderna och högst 10 000 kronor per fastighet. Ansökan görs till Naturvårdsverket efter att laddstationen har installerats.

Det finns även ett investeringsstöd för laddningsstationer till bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer för installation av laddutrustning. Ansökan görs till Naturvårdsverket och stöd ges med högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna, upp till 15 000 kr per laddningspunkt.

Vill du veta mer?

Vi på Energi – och klimatrådgivarna har kompetens inom frågor som rör laddstationer och kan ge dig vägledning i dina frågor.

Kontakta oss

018 - 727 47 24