Kunskapen har ökat om laddbara fordon

7 jan 2021

Kunskapen om laddfordon fortsätter öka i Sverige, det visar en ny enkätundersökning genomförd av Energimyndigheten. Dessutom är kännedomen idag utbredd i hela landet. Omkring en fjärdedel uppskattar att de har en god eller mycket god kunskap om laddbara fordon.

Studien visar också att synen har blivit allt mer nyanserad. Majoriteten är positiv eller mycket positiv till laddfordon, samtidigt har fler börjat reflektera över klimatutsläppen i samband med batteriproduktionen. Sedan 2013 har antalet laddningpunkter i Sverige ökat från färre än 500 till mer än 10 000 stycken.

Att informera om laddinfrastruktur och användning av laddfordon har viktig del av energi- och klimatrådgivarnas uppdrag de senaste åren. Energimyndigheten poängterar vikten av att kunna diskutera tillsammans med en kunnig person som känner till de lokala förutsättningarna, för att lättare avgöra vad som passar. Vi på Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län har arbetat för att lyfta laddstolpar i våra föreläsningar och andra informationsträffar.

Vi kommer inom kort att informera mer om laddfordon i en film.