Ny avgift för elcertifikat

16 mar 2021

Från och med den 1 juli i år kommer det att kosta 200 kr per år att ha ett elcertifikatkonto. Det innebär att årsavgiften bli högre än själva intäkten för elcertifikat för dig som äger en liten solcellsanläggning.

Hur undviker jag kontoavgiften?
För att undvika kontoavgiften behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto innan 31 maj 2021. Det gör du genom att återkalla din anläggnings godkännande för elcertifikat. För att avsluta ditt konto får det inte finnas några elcertifikat på kontot, det vill säga att saldot på kontot måste vara noll. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat om saldot är lägre än 50 elcertifikat. Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

Varför införs elcertifikatsavgiften?
De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet nya anläggningar i elcertifikatsystemet. Den stora mängden anläggningar har medfört en ökad administrativ kostnad för Energimyndigheten. Kontoavgiften är avsedd att täcka de ökade kostnaderna för registret. Systemet för hantering av elcertifikat ska bära sina egna kostnader, varken mer eller mindre.

Med anledning av den ökade administrativa kostnaden för elcertifikatsystemet beslutade regeringen den 29 januari 2021 om ändring av förordningen om elcertifikat

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.