Nya krav på IMD – individuell mätning och debitering

7 jul 2021

Den 1 juli 2021 infördes nya krav gällande IMD – individuell mätning och debitering av varmvatten och värme.

Vilka gäller IMD-kravet för?

Värme
De byggnader som påverkas av IMD för uppvärmning är de fastigheter som enligt energideklarationen har en högre energianvändning än 200 kWh/m2 och år.

Varmvatten
IMD ska också installeras om du som fastighetsägare planerar att göra en ombyggnad efter 1 juli 2021 som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentlig ändring på befintliga systemet.

Undantag från IMD-kravet
Om du planerar att utföra energieffektiviseringsåtgärder för att hamna lägre än 200 kWh/m2 och år kan du undvika kravet på att installera IMD. Det som gäller då är att:

  • Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara klara senast 1 juli 2023
    – En genomförandeplan för åtgärderna ska då finnas klar 1 juli 2021.
  • Om energieffektiviseringsåtgärderna ska ske i samband med ombyggnad så ska de vara klara senast 1 juli 2026.

Slutligen finns det möjlighet till undantag för kravet för både IMD av värme och tappvarmvatten, om det går att visa att det inte är tekniskt genomförbart och ej lönsamt.

Kontakta oss på energi- och klimatrådgivningen om du som fastighetsägare vill ha råd på hur du kan energieffektivisera din fastighet för att få en lägre energianvändning.