Lär känna oss

Det är vi som är Energi- & klimatrådgivarna

Pauline

Civilingenjör i energisystem med erfarenhet som projektledare inom elnät.

Tara

Högskoleingenjör i energisystem med erfarenhet från energi- och klimatrådgivning i andra kommuner.

Susanne

Civilingenjör i energisystem med erfarenhet som konsult från fjärrvärmebranschen.

Staffan

Högskoletekniker i energisystem med erfarenhet från energi- och klimatrådgivning i andra kommuner.