Medarbetare

Det är vi som är Energi- & klimatrådgivarna

Sara

Civilingenjör i system i teknik och samhälle

Tara

Högskoleingenjör i energisystem

Susanne

Civilingenjör i energisystem

Staffan

Högskoletekniker i energisystem