Projekt

Coben

Energi- och klimatrådgivarna är delaktiga i ett EU-projekt som kallas  ”Community benefits of civic energy” (COBEN). Projektet är ett samarbete mellan europeiska länder kring civic energy vilket, bland annat men inte uteslutande, innefattar energigemenskaper. Projektet pågår från april 2020 till september 2022.

EU-projektet som helhet har som syfte utveckla gemensamma metoder och affärsmodeller för civic energy och att föreslå ändringar av lagstiftning för att främja lokala energisystem samt främja att samhällsaktörer tar en mer aktiv roll i energisystemet.

Energi- och klimatrådgivarna vill skapa intresse, engagera och möjliggöra förutsättningarna för mindre aktörer och privatpersoner att delta aktivt i det lokala energisystemet och egen lokal energiproduktion. Du eller din organisation kan vara en del av lösningen i energiomställningen genom att t.ex. skapa och gå med i energigemenskaper.

Projektet syftar också att jobba med effekt- och kapacitetsfrågan i Uppsala län genom att informera om och möjliggöra hur en aktör kan avlasta elnätet och förmedla att flexibilitet i elnätet kan vara en resurs.  

Hör av dig om du är intresserad och vill att veta mer och läs gärna på projektets gemensamma websida