Projekt

Coben – COmmunity BENefits of civic energy

Vi på Uppsala kommun och Energi- och klimatrådgivningen är deltaktiga i ett EU-projekt som heter ”Community Benefits of Civic Energy” (COBEN). Projektet är ett samarbete mellan europeiska länder kring energigemenskaper. Syftet med projektet är att utveckla gemensamma metoder och affärsmodeller för energigemenskaper. Dessutom vill vi göra det enklare för lokala samhällsaktörer att ta en mer aktiv roll i energisystemet. Projektet pågår april 2020 – september 2022.

Vad är energigemenskaper?

Tanken med energigemenskaper är att medborgare och andra aktörer ska kunna organisera sig och delta aktivt i energisystemet. Därför ska drivkraften bakom energigemenskaper främst vara att skapa lokala sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Miljömässigt kan energigemenskaper minska beroendet av fossila bränslen och öka självförsörjningsgraden av energi. Därtill finns det viktiga sociala fördelar som handlar om att stärka lokalbefolkningen och stötta småskaliga kooperativa lösningar, vilket leder till ökad demokrati och positiva sociala effekter som större gemenskap.

Exempel på energigemenskaper kan vara:

  • gemensamt upphandlade energieffektiviseringsåtgärder i ett bostadsområde
  • en bilpool med fossilfria bilar
  • ett byalag som byter en oljepanna till en flispanna som värmer både skolan och närliggande hus.
  • solceller på taket på en bostadsrättsförening som ger el både till gemensamma utrymmen och till enskilda lägenheter

Hur kan jag vara en del av projektet i Uppsala?

I Uppsala pågår arbetet i två delar:

Du kan vara med i en energigemenskap – och vi stöttar dig

Uppsala kommun och Energi-och klimatrådgivarna vill att intresset för att aktivt delta i lokal energiproduktion ska öka bland aktörer och privatpersoner. Samtidigt vill vi möjliggöra lokala energisystem för fler personer.

Eftersom syftet är att uppmuntra utvecklandet av energigemenskaper i Uppsala län så vill vi förenkla för dig som är intresserad. Därför arbetar vi för att matcha engagerade individer och potentiella energigemenskaper med rätt stöd och resurser, så att ni kan komma igång. Om det låter som något för dig eller din förening är ni välkomna att höra av er till oss – vi berätta gärna mer om hur COBEN kan hjälpa till.

Kunskapsspridning om effekt- och kapacitetsutmaningen

Projektet syftar också att jobba med effekt- och kapacitetsfrågan i Uppsala län, genom att informera om och möjliggöra hur en aktör kan avlasta elnätet och förmedla att flexibilitet i elnätet kan vara en resurs.

COBEN på EU-nivå

COBEN får stöd från Interreg Nordsjöregionen. Andra länder som deltar är Belgien, Nederländerna, Tyskland och Danmark, samt kunskapsutbyte kring fossilfritt lantbruk med Norge. Allas pilotprojekt ser olika ut beroende på lokala förutsättningar. Läs gärna mer om vad som händer inom COBEN på den gemensamma webbsida.