Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för ekrul.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ekrul.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ekrul.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på mailadressen energiradgivning@uppsala.se.

Rapportera brister i webbplarsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på energiradgivning@uppsala.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl här till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsen tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt

  • Det är inte möjligt för användare att pausa videouppspelningen i vår header
  • Det framgår inte tydligt vilket element som har tangentbordsfokus, vilket försvårar tangentbordsnavigation
  • En del sidor har kontrastproblem. Främst gäller det text som ligger ovanpå bilder

Innehåll som inte omfattas av lagen

På ekrul.se finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om

  • Filmer publicerade före 23 september 2020

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ekrul.se.

Senaste bedömningen gjordes 29 april 2021.

Webbplatsen publicerades 7 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 april 2021.