Quiz BRF

/
1. I genomsnitt; hur stor del av dygnet används en bil idag?
Hälften av alla bilresor är kortare än 5 km. Om 100 av dessa resor skulle ersättas med cykel, hur mycket skulle det då minska utsläppen av koldioxid?
Varför är det svårt att göra en ekonomisk jämförelse mellan ett bergvärme- och fjärrvärmesystem?
(Flera svar är möjligt)
Vilken ventilation sparar mest energi?
Vad påverkar hur lång tid det tar innan en solcellsanläggning återbetalat sig?
(Flera svar är möjligt)
En av flera faktorer som gör att solceller fungerar så bra i Sverige är att…
Ett enkelt sätt för en BRF att öka andelen förnybar energi är att…
När många vill använda el samtidigt finns risk att elnätet når sin maxkapacitet – det uppstår kapacitetsbrist. Vad kan din BRF göra för att hjälpa till att undvika detta?
(Flera svar är möjligt)
Se över alla svaren
Se över svaren