Quiz Företag

/
1. Vad är viktigast att tänka på när ett företag planerar för laddstationer?
Vilken bil är bäst ur miljösynpunkt?
Vad är enkla och billiga sätt att minska energianvändningen för ventilationen?
Hur mycket kan man spara genom att byta gamla armaturer med tjocka lysrör till moderna LED-lysrör med styrning?
Vad påverkar hur lång tid det tar innan en solcellsanläggning betalat igen sig?
(Flera svar är möjligt)
Hur kan ditt företag vara med och påverka så att vi får mer förnybar el i elsystemet?
(Fler svar är möjligt)
Vilket påstående om ljuskällor stämmer?
När många vill använda el samtidigt finns risk att elnätet når sin maxkapacitet för att överföra el – det uppstår kapacitetsbrist. Vad kan ditt företag göra för att hjälpa till att undvika detta?
(Flera svar är möjligt)
Se över alla svaren
Se över svaren