Quiz Privatperson

/
Hur stor del av alla bilresor är kortare än 5 km?
Om du skulle ersätta 100 av dessa kortare resor (5 km) med cykel istället för med en bensindriven bil, med hur mycket skulle du då minska utsläppen av koldioxid?
Vilket av följande alternativ är bäst ur miljösynpunkt?
I en genomsnittlig villa går den största delen av energianvändningen till uppvärmning. Hur stor del?
Bergvärme och luftvattenvärmepump kan vara två bra alternativ för uppvärmning i Mellansverige. Vilket påstående stämmer?
Att isolera en dåligt isolerad vind är kostnadseffektivt och ett av många bra sätt att minska värmeförlusten och sänka energikostnaderna. Med upp till hur mycket kan det sänka uppvärmningsbehovet i en genomsnittlig villa?
Priserna på solceller har sjunkit snabbt de senaste 10 åren. Med ungefär hur mycket?
En av flera faktorer som gör att solceller fungerar så bra i Sverige är?
Ett enkelt sätt att själv öka andelen förnybar energi är att?
När många använder el samtidigt finns risk att elnätet når sin maxkapacitet. Det uppstår kapacitetsbrist. Vad kan du som privatperson göra för att hjälpa till att undvika detta?
(Flera svar är möjliga)
Se över alla svaren
Se över svaren