Satsning för att förbättra laddningsmöjligheter i flerbostadshus

27 jan 2021

Det ska bli lättare att ladda hemma. Just nu sker 90 % av all elbilsladdning i hemmet eller på arbetsplatsen. Flera insatser har gjorts för att göra laddstolpar mer tillgängliga, till exempel genom det nya gröna skatteavdraget som började gälla i årsskiftet. Men förutsättningarna för hemmaladdning ser också olika ut beroende på boendeformen. Framförallt handlar det om boende i flerbostadshus, för boende med parkering i en samfällighet eller för dem som parkerar på gatan. Där är det idag ofta svårare att få tillgång till laddinfrastruktur, jämfört med boende i villa med egen parkering.

Det här vill regering nu se över så att situationen jämnas ut, därför har Energimyndigheten getts i uppdrag att se över hur laddningsmöjligheter i hemmet bör förbättras. Målet är att få en helhetssyn på situationen och sedan ge skarpa förslag till förbättring. På sikt elbil bli ett alternativ för fler.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2021.