Bidrag för solceller

Att installera solceller kostar, men det finns stöd som du kan få. Solceller är också en investering som kan ge intäkter i form av försäljning av överskottsel.

Gröna avdrag för privatpersoner

Är du intresserad av att skaffa solceller? Då får du en skattereduktion för installationen. Från och med 1 januari 2021 börjar gröna skatteavdrag för privatpersoner att gälla, vilket ger dig ett avdrag på 15 % när du installerar solceller. Det fungerar på ett liknande sätt som ROT-avdrag och är inräknat redan på fakturan så att du slipper ansöka om bidrag. Det får max uppgå till 50 000 kronor per år och per person.

Du kan också få avdrag på 50 % om du vill installera ett lagringssystem för din egenproducerade el. Det nya gröna avdraget ersätter det tidigare investeringsstödet på 20 %.

Solcellsstöd för företag

Under 2021 förlängs solcellsstödet för företag och kommuner med 260 miljoner kronor. Ansökningsstoppet från sommaren 2020 ligger dock fortfarande kvar och därför kommer pengarna gå till de kommuner och företag som tidigare stått i kö för att få sin ansökan beviljad.