Bidrag för solceller

Att installera solceller kostar, men det finns stöd som du kan få. Solceller är också en investering som kan ge intäkter i form av försäljning av överskottsel.

Solcellsstöd för privatperson

Som privatperson finns det flera typer av stöd som du kan ansöka om. Du kan ansöka om rotavdrag vid installationen, vilket innebär en skattereduktion om ca 9 % av investeringskostnaden. Det är ett engångsbelopp.

Du kan också ansöka om investeringsstöd för lagring av egenproducerad el. Det är ett bidrag om 60 % av investeringskostnaden, men maximalt 50 000 kronor. För att du ska kunna få det ska din anläggning vara ansluten till nätet och kopplad till anläggning för egenproduktion av förnybar el.

Solcellsstöd för företag

Just nu finns inga stöd  att söka för solceller till företag.

Den 7 juli 2020 var sista dagen för ansökan om investeringsstöd av solceller, som kunde sökas av privatpersoner och företag. Just nu finns ingen information om fortsatt bidrag.