Installera solceller

Vem kan installera solceller?

Om du, din bostadsrättsförening, företag eller förening är intresserad av att skaffa solceller är det några saker ni behöver tänka på. För att du kan kunna installera solceller krävs det att du har ett tak som:

  • Vetter mot öst, syd eller väst
  • Rymmer minst 30 kvadratmeter solceller
  • Inte skuggas allt för mycket
  • Inte är kulturmärkt

Stämmer det här in på dig? Grattis! Då passar solceller bra.

Att tänka på innan installation

  • Kontrollera om det behövs bygglov i den kommun som du bor i. Kravet på bygglov inom detaljplanelagt område togs bort 1 augusti 2018, men det finns fortfarande undantag.
  • Utrustningen som du installerar måste vara godkänd för att användas i elnätet. Det innebär att den elektriska anslutningen ska göras av en behörig elektriker så det både blir rätt och säkert.

Om du bor i Uppsala kommun kan du titta på solkartan för att få ett ungefärligt värde på hur mycket el din fastighet kan producera.

Sälj ditt överskott av el

De flesta installerar solceller för att producera sin egen el, men beroende på anläggningens storlek och er användning kan det hända att ni plötsligt producerar mer el än vad ni behöver. Ett alternativ är då att sälja elen på elnätet. Det är ditt elnätsbolag som ser till att elen som matas ut på nätet mäts på rätt sätt. De senaste åren har det dessutom dykt upp flera elhandelsbolag som vill köpa el från privatägda solcellsanläggningar. På så sätt tjänar du pengar och bidrar till elproduktionen.

Är du intresserad av att skaffa solceller?

Kontakta oss

På Energi- och klimatrådgivningen om du behöver stöd, vill jämföra offerter eller har frågor. Vår tjänst är helt kostnadsfri.

018 - 727 47 24