Så fungerar solceller

Sol blir till el

En solcellsanläggning består framförallt av tre delar: solcells­moduler, kablage och växelriktare. Om du har ett fristående system som inte är anslutet till elnätet finns också ett batteri med laddningsregulator. Dagens solceller kan omvandla ungefär 15 procent av energin i solstrålarna. Verkningsgraden beskriver hur stor del av solenergin som träffar modulen och som därmed kan göras om till el. Resten blir till värme eller reflekteras bort.

Solceller för ett hållbart Sverige – Energi och klimatrådgivning