Så fungerar solceller

Sol blir till el

En solcellsanläggning består framförallt av tre delar: solcells­moduler, kablage och växelriktare. Dessutom har finns också ett batteri med laddningsregulator, ifall du har ett fristående system som inte är anslutet till elnätet.

Dagens solceller kan omvandla ungefär 15 procent av energin i solstrålarna, vilket innebär att det finns mycket energi att utvinna. Verkningsgraden beskriver hur stor del av solenergin som träffar modulen och som därmed kan bli till el åt dig. Resten blir till värme eller reflekteras bort.

Solceller för ett hållbart Sverige – Energi och klimatrådgivning