Solturné 2020: Byggnadstekniska aspekter och säkerhet

10 nov 2020

Lär dig allt om materialval, taktyper, montage och vilka regelverk som omfattar detta. Vad bör man ta hänsyn till i byggnationen och vilka fallgropar finns? Detta webbinarie gästas av energikonsulten Jon Malmsten från Aktea och Elsäkerhetsverkets tekniska expert Mikael Carlson.

  • Datum: måndag 16 november
  • Tid: klockan 14.00-15.30
  • Pris: kostnadsfritt
  • Plats: digitalt via Microsoft Teams

Om Solturnén 2020
Solturnén 2020 arrangeras inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige. Projektet ägs av Länsstyrelsen Östergötland och drivs i samverkan av Energikontoret i Mälardalen, Region Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanlands län, STUNS Energi och Almi Företagspartner Östergötland. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Solturnén genomförs i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund.

Läs mer och anmäl dig via länken på den här hemsidan.