Solvärme

Så fungerar solfångaren

Med hjälp av en solfångare kan du omvandla solens stålar till värme och varmvatten.

En solvärmeanläggning består av en solfångare, en ackumulatortank som samlar upp och lagrar varmvattnet, ett rörledningssystem med en eller flera pumpar och ett reglersystem.

Steg för steg

  1. Solen värmer upp vätskan i solfångaren.
  2. Värmen blir överförd till en ackumulatortank där värmen lagras.
  3. Den lagrade värmen använder du för att värma upp varmvatten till hushållet, du kan också använda den till husets värmesystem.
Bild som illusterar hur solvärme fungerar. Solfångaren fångar solens stålar som sedan värmer upp vatten, det leder till en ackumulatortank som samlar upp och lagrar varmvattnet som sedan leds ut.

Kostsamt men lönsamt

Att installera solfångare kostar en del, men om man vill göra en investering lönar sig ofta i längden eftersom energiproduktionen är gratis och dessutom miljövänlig. Solvärme är mest effektiv under sommarhalvåret och kombineras därför oftast med andra värmekällor på vinterhalvåret, vanligen en pellets-eller vedpanna.