Stort intresse för solceller och laddplatser

13 maj 2022

Förra veckan höll vi ett seminarium om solceller och laddplatser för privatpersoner och bostadsrättsföreningar där vi gav tips på ny teknik, olika förutsättningar och finansiering. Intresset var stort och många deltog på plats men även digitalt.

Seminariet var upplagt som ett hybridmöte så att deltagare från hela länet kunde delta. Det här var vårt första seminarium efter pandemin, och nästan 100 personer deltog fysiskt på plats i Ångströmlaboratoriets lokaler i Uppsala, 37 personer deltog digitalt.

Solceller i skugga

Vi inledde seminariet med att prata om solceller, vilka olika panelsorter som finns och hur ny teknik (så kallade Half-Cut paneler) är mindre skuggkänsliga jämfört med vanliga standardpaneler. Vi pratade även om förutsättningarna för att skaffa solceller, vad man ska tänka på och att solcellerna nödvändigtvis inte måste vara riktade mot söder. Dessutom pratade vi om ekonomin kring solceller och upplyste bostadsrättsföreningar om att IMD (individuell mätning och debitering) av el är en förutsättning för att lägenhetsinnehavarna även ska kunna ta del av den solel som föreningens anläggning producerar.

Laddpunkter för bostadsrättsföreningar

Under andra halvan av seminariet var fokusområdet laddpunkter och laddfordon. Vi pratade om vad man ska tänka på kring laddeffekt och laddningstid, samt olika typer av ladduttag och vilket ladduttag som gäller enligt EU standard. Vi gick även igenom steg för steg hur man ska gå tillväga om man vill skaffa en eller flera laddpunkter, och vilka statliga bidrag som finns att tillgå för privatpersoner respektive bostadsrättsföreningar. Dessutom upplyste vi bostadsrättsföreningarna om hur de kan ta betalt för den el som användarna förbrukar för att ladda sina bilar, och att laddboxen bör vara öppen för olika debiteringstjänster. Vi skickade även med några tips på viktiga saker att tänka på samt lite ny teknik som har uppkommit på marknaden.

Veta mer?

Missade du seminariet? I så fall kan du se det i efterhand på vår Youtube kanal här!

OBS! klippet kommer tas bort 2022-05-27, så glöm inte att titta på det i tid innan det försvinner.

Här kan du läsa mer om solceller

Här kan du läsa mer om laddstationer