Uppvärmning

Fokusera på klimatskalet

Huset fungerar som en enhet där allt hänger ihop; ventilation, energianvändning, uppvärmning, isolering och de boendes beteende. Påverkar vi en av funktionerna kan även andra funktioner påverkas. Ett bra första steg till förbättrad uppvärmning är att se över byggnadens klimatskal. Klimatskalet är en central del och består av husets fönster, dörrar, väggar, tak, golv och även ventilationen. Hur mycket värme som läcker ut i ett hus beror på hur huset är byggt och hur väl isolerat det är. Därför är det viktigt att tänka på skick på hus och isolering om du vill minska värmebehovet.

Du kan begränsa läckaget genom att till exempel tilläggsisolera din vind och byta ut eller renovera fönster med energi- eller isolerglas. Genom att åtgärda ett dragit fönster kan du förhindra en stor förlust av värme. Allt hänger samman.

Gott om alternativ

75 procent av energin som används i ett hus går till värme och varmvatten. Samtidigt finns det många uppvärmningsalternativ att välja bland, allt ifrån olika tycker av värmepumpar till fjärrvärme och pelletspannor. Dessutom kan det vara svårt att orientera sig bland valen eftersom det som fungerar bäst beror på din situation. Exempel på saker som spelar roll är klimatzonen, när huset är byggt och hur ni i hushållet lever.

Illustration som visar hur värme försvinner ut ur huset som förklarar att bättre isolering hjälper till att hålla kvar mer värme i ditt hus. 15 % försvinner i ventilation, 15 % genom taket, 20 % genom väggar, 35 % genom fönster och dörrar och 15 % genom golv och källare.

Mycket av värmen i ett hus försvinner ut genom husets klimatskal.
35% av värmeenergin försvinner genom fönster och dörrar, 15% genom tak,
15% genom ventilation, 15% genom golvet och 20% genom väggarna.

Vi hjälper dig

Energi – och klimatrådgivarna Uppsala län kan hjälpa dig genom att ge kostnadsfri och opartisk rådgivning i frågan.

Kontakta oss

018 - 727 47 24

Om vi är upptagna, skicka gärna ett mejl så ringer vi upp dig så snart som möjligt.
Du är också välkommen att boka ett personligt besök. Boka tid över telefon eller e-post.