Biobränslepannor och kaminer

Pelletspanna

Pellets är en sorts biobränsle som tillverkas av sågspån och andra restprodukter som hämtas från sågindustrin. På så sätt är det ett bra alternativ för dig ur en miljömässig och ekonomisk synpunkt. I pelletspannor eldar du med pellets som blir omvandlat till värme, genom ett vattenburet system, sedan kan värmen värma upp både ditt radiatorsystem och tappvarmvatten.

Det finns vissa pelletspannor som automatiskt matar på och doserar pellets från ett internförråd och på så sätt förenklar för ert hushåll. Om du har en oljepanna som du vill byta till ett mer klimatsmart alternativ så går det i vissa fall att behålla pannan, om den är i bra skick och om brännaren byts ut mot en anpassad till pellets.

Vedpanna

För dig som har tillgång till egen ved är en vedpanna ett mycket billigt alternativ för uppvärmning. Ytterligare en aspekt är att vedeldning avger mycket värme under en kort tid, därför kan det vara en god idé att koppla pannan till ackumulatortankar som ser till att fördela värmen. På så sätt håller huset sig varmt längre.

Sedan är vedeldning visserligen ett klimatsmart alternativ, men det kan fortfarande leda till att hälsofarliga luftpartiklar släpps ut lokalt och de kan påverka din hälsa. För att undvika det är det viktigt att förbränningen sker effektivt och att veden som du eldar med är torr. Se även till så att din vedpanna och vedkamin är miljögodkänd och gärna P- och/eller Svanenmärkt.

Vill du få svar på dina frågor om bränslepannor?

Kontakta vår rådgivning så ger vi dig svar!

018 - 727 47 24