Fjärrvärme

Växande trend

Fjärrvärme är en bra systemlösning, eftersom man bara har en mindre värmeväxlare i huset som växlar mot varmt vatten från ett centralt kraftvärmeverk eller värmeverk. Det är ett vanligt förekommande uppvärmningssystem, särskilt i flerbostadshus. Hur värmen produceras varierar, men oftast är det spillvärme och energi från avfallsförbränning som används.

För att du ska kunna nyttja fjärrvärme så behöver du bo nära ett fjärrvärmenät, helst att det finns i gatan precis utanför huset. Om du är intresserad av att få reda på dina möjligheter till fjärrvärme kan du kontakta ditt lokala fjärrvärmeföretag.

Vill du veta mer?

Kontakta vår rådgivning så ger vi dig svar!

018 - 727 47 24