Solvärme

Så fungerar solfångaren

Med hjälp av en solfångare går det att omvandla solens stålar till värme och varmvatten.

En solvärmeanläggning består av en solfångare, en ackumulatortank som samlar upp och lagrar varmvattnet, ett rörledningssystem med en eller flera pumpar och ett reglersystem.

Kostsamt men lönsamt

Att installera solfångare kostar en del, men om man vill göra en investering lönar sig ofta i längden eftersom energiproduktionen är gratis och dessutom miljövänlig. Solvärme är mest effektiv under sommarhalvåret och kombineras därför oftast med andra värmekällor på vinterhalvåret, vanligen en pellets-eller vedpanna.

Välj en solfångare med kvalitet

När du ska välja en solfångare kan du titta efter kvalitetsmärkningarna P-märkning eller Solar Keymark.

  • Sveriges Tekniska Forskningsinstitut står bakom P-märkningen. Det innebär att de har gjort regelbundna kvalitetskontroller på solfångaren för att vara säker på att den uppfyller krav på hållbarhet och funktion.
  • Solar Keymark hjälper dig hitta rätt bland importerade solfångare som bör ha testats på motsvarande sätt som de som fått P-märkningen. Kontrollera att leverantören har goda referenser från sina tidigare installerade anläggningar.