Värmepumpar

Naturlig uppvärmning för huset

En värmepump värmer upp ditt hus genom att ta upp existerande värme från berggrunden, jorden eller luften. En värmepump minskar inte byggnadens energibehov, men däremot mängden köpt energi vilket sänker uppvärmningskostnaden. Drivenergin som värmepumpen behöver kommer för det mesta från elenergi. Därför är det ett bra råd att aktivt välja el från förnyelsebara energikällor så kan både kostnader och klimatpåverkan för uppvärmningen minska. Ytterligare ett tips är att se över hur du kan minska energiförlusten innan du installerar en ny värmepump. Om du behöver hjälp att komma fram till vad som är bäst för dig kan du kontakta oss!

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen hämtar värmen från berget via borrhål. Det är ett vattenburet system där värmen från berget växlas i huset till både radiatorsystem för uppvärmning och till tappvarmvatten. Effektiviteten för bergvärme är jämn över året eftersom berget håller sig varmt även på vintern.

Luft- vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften men växlas sedan mot ett vattenburet system i byggnaden. Det vattenburna systemet kan bestå av både radiatorer för uppvärmning och varmvattenberedning. Eftersom luft-vattenvärmepumpen hämtar värmen från utomhusluften är den inte lika effektiv när det blir kallt väder. Här är det viktigt att kolla på SCOP-värdet – det vill säga värmefaktorn.

Jordvärmepump/sjövärmepump

En jordvärmepump fungerar som en bergvärmepump, men istället för djupa borrhål gräver man ner långa slangar cirka 1 meter ner i marken. Det kräver en stor yta, och fungerar bra om man har mycket mark. Sjövärme fungerar i princip på samma sätt som ytjordvärme, men här lägger man istället kollektorslangen ut på botten av en sjö eller ett vattendrag.

Frånluftsvärmepump

I en frånluftsvärmepump återvinns värmen från luften, som går ut ur huset och återförs till husets värmesystem. Värmen växlas till ett vattenburet system och värmen går både till uppvärmning och till varmvatten.

Tänk på det här vid installation

För att installera en värmepump som hämtar sin energi från berg, jord, grund- eller ytvatten måste du göra en anmälan eller ansökan till din kommun. I vissa områden är det inte alls tillåtet eller kräver dispens från Länsstyrelsen. Kontakta din kommun för mer information.

Tänk på att skicka in anmälan/ansökan i god tid innan och att du inte får påbörja installationen innan du fått svar från kommunen.