Utbildning: Energiekonomi för bostadsrättsföreningar

27 okt 2020

Den 23:e november håller Energikontoret i Mälardalen tillsammans med Energispecialisten Philip Junghahn från WSP en digital föreläsning om energiekonomi för bostadsrättföreningar. Föreläsningen kommer vara på en grundläggande nivå, inga förkunskaper krävs och självklart är det kostnadsfritt. Med energiekonomi menar vi kalkyl och analys av investeringar i energiåtgärder. Syftet med föreläsningen är att stärka deltagarnas kunskaper om, och göra dem trygga i investeringsbeslut om energieffektiviserande åtgärder.

  • Datum: måndag 23 november 2020
  • Program: klockan 18.00-20.30
  • Plats: digitalt via Microsoft Teams
  • Pris: kostnadsfritt

Exempel på frågeställningar som kommer besvaras under föreläsningen är:
– Vilka nyckeltal är intressanta att utvärdera?
– Hur vet jag att en energiåtgärd är lönsam?
– Hur kan avgiften påverkas av investeringen?
– Hur motiverar man en energiinvestering för sina medlemmar?
– Hur kan prioritering mellan olika energiåtgärder ske?

Under föreläsningen kommer åtgärdsförslag från genomförda energigenomgångar användas som exempel, och gott om tid kommer lämnas för frågor.

Anmälan sker via den här länken.

Varmt välkomna!