Vad är ett gott liv idag och i Framtiden?

16 nov 2022

Kom och prata med oss energi- och klimatrådgivare!

Vi kommer att finnas på plats tillsammans med andra representanter från Uppsala kommun och prata om vad är ett gott liv nu och i framtiden? Vi kan såklart även svara på de vanliga energi-och klimatfrågorna om t.ex. uppvärmning och solceller.

Vi energi- och klimatrådgivare finns på plats på Celciustorget (vid S:t Per gallerian) fredagen 18 nov kl 14-16.30 i Uppsala kommuns framtidsprototyp, minihuset Lyktan.
Andra representanter från kommunen är representerade 18 – 20 nov kl. 14-19

Framtidsprototyperna kommer att användas i projekten Klimatneutrala Uppsala 2030 samt i arbetet med uppdateringen av Uppsala kommuns översiktsplan. Översiktsplanen är ett styrdokument med tidshorisonten 2050+. I den mobila mötesplatsen Lyktan kommer Uppsalabor att bjudas in till att reflektera kring sina relationer till hem, livsmiljöer, gemenskaper, sysselsättningar och samhällsservice.

Projektet Framtidsprototyper har fått stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.