Värmepumpar

Energieffektivisera först

Funderar du på att byta värmekälla och konvertera till en värmepump? Ett bra första steg är att se över vad du kan göra för att effektivisera värme- och varmvattenanvändningen. Kan du minska energibehovet innan du konverterar till en värmepump, har du möjlighet att välja en mindre och billigare värmepump.

En värmepump värmer upp ditt hus genom att ta upp existerande värme från berggrunden, jorden eller luften. En värmepump minskar inte byggnadens energibehov, men däremot mängden köpt energi vilket sänker uppvärmningskostnaden. Drivenergin som värmepumpen behöver kommer för det mesta från el-energi. Därför är det ett bra råd att aktivt välja el från förnybara energikällor så kan både kostnader och klimatpåverkan för uppvärmningen minskar.

Kolla värmefaktorn för hela året

COP-värdet står för värmefaktorn och det visar effektiviteten på olika värmepumpar. På så sätt kan du lättare jämföra värmepumpar med varandra. Värmefaktorn visar hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till hur mycket el den förbrukar för sin drift, ju högre värmefaktorn är desto bättre. COP-värdet visar ofta hur bra värmepumpen kan leverera vid optimala förhållanden och på grund av att vissa värmepumpar hämtar värmen ur utomhusluften, som blir mycket kallare på vintern, finns även ett SCOP-värde som står för årsvärmefaktorn. SCOP-värdet ger en mer rättvis värmefaktor över hela året och hjälper till att kunna jämföra olika typer av värmepumpar.

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen hämtar värmen från berget via borrhål. Det är ett vattenburet system där värmen från berget växlas i huset till både radiatorsystem för uppvärmning och till tappvarmvatten. Effektiviteten för bergvärme är jämn över året eftersom berget håller sig varmt även på vintern. 

Jordvärmepump/sjövärmepump

En jordvärmepump fungerar som en bergvärmepump, men istället för djupa borrhål gräver man ner långa slangar cirka 1 meter ner i marken. Det kräver en stor yta, och fungerar bra om man har mycket mark. Sjövärme fungerar i princip på samma sätt som ytjordvärme, men här lägger man istället kollektorslangen ut på botten av en sjö eller ett vattendrag.

Uteluftvärmepumpar

Alla luftvärmepumpar tar värme ur uteluften och överför till huset. Det finns i huvudsak två typer av uteluftvärmepumpar. Den ena är luft-luftvärmepumpar som bara ger varmluft till huset. Den andra är luft-vattenvärmepumpar som kopplas till ett vattenburet system och ger både varmvatten och värme. Båda varianterna består av en utomhus- och inomhusdel.

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften och växlas sedan mot ett vattenburet system i byggnaden. Det vattenburna systemet består både av radiatorer för uppvärmning och  varmvattenberedning.

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump värmer enbart luften i huset och kan inte kopplas till ett vattenburet system eller varmvattenberedningen. Det är ett vanligt komplement om du tidigare har  direktverkande el. Då värmen kommer från en fast punkt i huset passar det bäst för hus med öppen planlösning.

En luft-luftvärmepump kan även användas likt en AC för att kyla fastigheten på sommaren när det är som allra varmast. 

Frånluftsvärmepump

I en frånluftsvärmepump återanvänds värmen från inomhusluften, som annars hade ventilerats ut. Värmen växlas till ett vattenburet system och värmen går både till uppvärmning och till varmvatten.

Viktigt att tänka på innan installation! 

För att installera en värmepump som hämtar sin energi från berg, jord, grund- eller ytvatten måste du göra en anmälan eller ansökan till din kommun. I vissa områden är det inte alls tillåtet eller kräver dispens från Länsstyrelsen. Kontakta din kommun för mer information. Tänk på att skicka in anmälan/ansökan i god tid innan och att du inte får påbörja installationen innan du fått svar från kommunen.

Hos Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen (SKVP) hittar du bland annat installatörer av värmepumpar.