Ventilation

Bra ventilation är viktigt för din hälsa

För att du ska få ett bra inomhusklimat utan drag eller temperaturproblem är ett det viktigt med ett bra ventilationssystem. Om du har dålig ventilation kan det leda till mögel, dålig lukt och förhöjda radonhalter. Dessutom är det viktigt av hälsoskäl, eftersom det förhindra astma- och allergibesvär och gör det lättare för dig att fokusera. Inte minst kan det spara energi. Det finns ett flertal olika ventilationssystem som alla har sina för- och nackdelar. 

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation var vanligt i småhus och flerbostadshus som vi byggde innan 1960-talet. Självdragssystemet har inga fläktar, istället är drivkraften temperaturskillnader mellan ute och inne, så kallade termiska stigkrafter. Det innebär att luften kommer in genom tilluftsventiler och otätheter i klimatskalet. Under sommarhalvåret minskar detta eftersom temperaturen inne och ute blir mer jämna.

Frånluftssystem (F)

Från och med 1970-talet blev det vanligare att folk installerade eldrivna frånluftsfläktar. Det innebär att systemet ger dig ett jämt flöde över både sommar och vinter. Vidare kan du installera en frånluftsvärmepump som ett komplement, vilket ger en värmeåtervinning.

Från- och tilluftsystem (FT)

I ett FT-system finns det fläktar som styr luftflödet, vilket ger dig full kontroll över friskluften. Därmed är det ett stabilt system som du kan anpassa efter behov, däremot drar det ofta mer el än ett Frånluftssystem. Emellertid har systemet i sig själv ingen värmeåtervinning, men i vissa fall kan det läggas till.

Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX)

När du kompletterar FT-systemet med värmeåtervinning så får du ett FTX-system. FTX-systemet värmer upp tilluften med hjälp av frånluftens värme, vilket ger dig ett energieffektivt och balanserat inomhusklimat. Så länge huset är tätt kommer det inte heller påverkas av vädret.

FTX-system i genomskärning

Så fungerar FTX-system: Huset ventileras via två kanalsystem, en tilluftskanal (3) och en frånluftkanal (4), med varsin fläkt. I värmeväxlaren (2) blir värmen från den varma frånluften (användvänd inneluft) överförd till den kalla uteluften (1). Den friska och förvärmda tilluften blir ledd in i till exempel sovrum och vardagsrum. Den nedkylda avluften (5) blir ledd ut ur huset.