Vi är en bidragande del i att Uppsala återigen är en av Sveriges bästa klimatstäder!

20 apr 2020

De flesta som ringer till oss har frågor kring solceller och uppvärmning. Den senaste statistiken om solel från Energimyndigheten (för 2019) visar till exempel att Uppsala kommun är den kommun i Sverige som har flest solelanläggningar och näst mest installerad effekt från solel. Både kommunen och de kommunala bolagen bidrar med solel, men drygt hälften av solelen i kommunen kommer från privatpersoner och bostäder.

Heby kommun har högst andel installerad effekt per person i länet 2019 (se karta från projektet Framtidens solel).
Jättekul att privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Uppsala län är så positiva till solel tycker vi!

Har du frågor kring solel? Eller kanske om uppvärmning, laddstolpar eller annat energirelaterat?

Hör av dig till rådgivningen!
/Staffan, Tara, Sofia, Susanne och Pauline

 

Länk