Webbutbildningar – Energismarta företag

11 sep 2019

Energimyndigheten har tagit fram webbutbildningar för hotellbranschen, restaurangbranschen och teknikföretag. Utbildningarna riktar sig till både chefer och anställda. De två första finns även på engelska. Senare i år lanseras utbildningar för installatörer, livsmedelsföretag och trä- och möbelföretag. Fram till år 2020 ska tio inspirerande utbildningar lanseras.

 

Länk