Bostadsrättsföreningar

Genom att energieffektivisera byggnader och gemensamma utrymmen i er bostadsrättsförening sänker ni energikostnaderna och bidrar till ett bättre klimat. En vinst för alla helt enkelt.

Energieffektiv BRF

Det finns flera sätt för bostadsrättsföreningar att energieffektivisera och därmed få lägre energikostnader för föreningen. Exempel på vad ni kan göra i ert flerbostadshus är:

  • Injustering av värmesystemet.
  • Närvarobelysning i gemensamma ytor som trapphus och tvättstuga.
  • Fönsterbyte och tilläggsisolering vid fasadrenovering.
  • Uppgradera till ett FTX-ventilationssystem.
  • Använda smart styrning av värmepump och laddstolpar.

Genom energieffektiviseringsåtgärder kan energideklarationen generera ett bättre resultat vilket gör att ni blir en attraktiv förening. Dessutom erbjuder många banker idag gröna bolån till boenden med energiklass A, B eller C på energideklarationen.

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och varmvatten

Regeringen beslutade i november 2019 om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader, och 2020 fattade Boverket beslut om tillämpningsföreskrifter till förordningen. Närmare bestämt innebär ändringen nya krav på att installera mätare som mäter och debiterar uppvärmning och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus, så kallad individuell mätning och debitering (IMD). IMD är en metod för att minska energibehovet för uppvärmning, genom sänkt innetemperatur och minskad användning av tappvarmvatten.

Vilka gäller IMD-kravet för?

De byggnader som påverkas av IMD för uppvärmning är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. Du som äger en fastighet som enligt energideklarationen har en högre energianvändning än 200 kWh/m2 och år behöver ha installerad IMD klar till 1 juli 2021.

IMD ska också installeras om du som fastighetsägare planerar att göra en ombyggnad efter 1 juli 2021 som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentlig ändring på befintliga systemet.

Undantag från IMD-kravet

Om du planerar att energieffektivisera för att hamna lägre än 200 kWh/m2 och år kan du undvika kravet för att installera IMD. Det som gäller då är att:

  • Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara klara senast 1 juli 2023
   – En genomförandeplan för åtgärderna ska då finnas klar 1 juli 2021.
  • Om energieffektiviseringsåtgärderna ska ske i samband med ombyggnad så ska de vara klara senast 1 juli 2026.

Slutligen finns det möjlighet till undantag för kravet för både IMD av värme och tappvarmvatten, om det går att visa att det inte är tekniskt genomförbart och ej lönsamt.

 

Energieffektiviseringsstöd i flerbostadshus – avvecklat

Energieffektiviseringstödet i flerbostadshus började gälla 1 oktober 2021, men i och med den nya statsbudgeten för 2022 har Riksdagen beslutat att avveckla energieffektiviseringsstödet från årsskiftet 2021/2022. Det går därför inte att ansöka om det statliga stödet längre.

Läs mer om beslutet här på Boverkets hemsida.

Elhandelsavtal

Vilken typ av elhandelsavtal du har påverkar vad du får betala för din elförbrukning och hur stor din elräkning blir. Det finns generellt 3 olika avtalstyper: Fast pris, Rörligt pris och timpris

Fast pris:

Har du fast elpris så har du avtalat med elhandelsbolaget vilket pris du ska betala varje månad under en bestämd tidsperiod. Fasta avtal skrivs ofta på 1-5 år. Det betyder att du inte påverkas av svängningar av priset på elmarknaden, utan det som styr hur mycket du får betala är elanvändningen.

Det är bra för dig som vill ha kontroll på vad ditt elpris kommer att vara, dock har det traditionellt sätt varit dyrare på lång sikt att ha fast pris jämfört med rörligt.

Rörligt pris:

Har du ett rörligt elpris vet du inte från månad till månad vad ditt elpris blir och kan vara svårt att förutse. Har du ett rörligt elpris får du betala månadens genomsnittliga elpris. Det betyder att du inte behöver tänka på vad elpriset är timme för timme, men ju fler timmar eller dagar under månaden med höga elpriser detso högre blir ditt elpris.

Det kan vara en risk om du inte har en ekonomi som tillåter oförutseende kostnader, speciellt om du har hög elanvändning när det är höga elpriser.

Timpris:

Har du ett avtal med timpris får du betala för det pris som är på elmarknaden just den timmen du använder elen. Då påverkas du av svängningar och hög belastning i elnätet. Det är generellt högre elpris under de timmarna som många vill ha el, vilket främst är under morgon och kväll. För att minska dina kostnader behöver du vara mer medveten om skillnader mellan olika timmar och ha möjlighet att kunna styra din elanvändning.

Elnätsavtal

Utöver ditt elhandelsavtal har du ett avtal med elnätsägaren på orten. Därifrån får du en faktura på elnätsavgifter, vilket består av elöverföring, elskatt och moms.

Det kan även finnas en effektavgift då vissa elnätsbolag har effekttariffer. 

Aktivt val av el och elavtal

För er som vill göra en insats för miljön är el märkt med Bra Miljöval (märkning av Naturskyddsföreningen) ett bra alternativ. El som är märkt med Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktionen ska minska.

Elpriskollen kan ni jämföra olika elhandelsföretag och bland annat se vilka som erbjuder el märkt med Bra Miljöval. 

Vill ni ha hjälp att sänka föreningens energikostnader och klimatpåverkan?

Kontakta oss

för en genomgång av energianvändningen i er förening och förslag på åtgärder som minskar er energianvändning och klimatpåverkan.

018 - 727 47 24

Om vi inte kan svara i telefon när du ringer, skicka gärna ett mejl så hör vi av oss så snart som möjligt. Du är också välkommen att boka ett personligt besök. Boka tid över telefon eller e-post.