Bostadsrättsföreningar

Genom att energieffektivisera byggnader och gemensamma utrymmen i er bostadsrättsförening sänker ni energikostnaderna och bidrar till ett bättre klimat. En vinst för alla helt enkelt.

Energieffektiv BRF

Det finns flera sätt för bostadsrättsföreningar att energieffektivisera och därmed få lägre energikostnader för föreningen. Exempel på vad som kan göras i ett flerbostadshus är t.ex. injustering av värmesystemet, närvarobelysning i gemensamma ytor som trapphus och tvättstuga, fönsterbyte och tilläggsisolering vid fasadrenovering.

Genom energieffektiviseringsåtgärder kan energideklarationen generera ett bättre resultat vilket gör att ni blir en attraktiv förening. Många banker erbjuder idag gröna bolån till boenden i hus med A, B eller C på energideklarationen.

Boka gärna ett möte med oss så ger vi råd kring hur ni kan gå tillväga utifrån era förutsättningar.

Vill ni ha hjälp att sänka föreningens energikostnader och klimatpåverkan?

Kontakta oss

för en genomgång av energianvändningen i er förening och förslag på åtgärder som minskar er energianvändning och klimatpåverkan.

018 - 727 47 24