Bostadsrättsföreningar

Genom att energieffektivisera byggnader och gemensamma utrymmen i er bostadsrättsförening sänker ni energikostnaderna och bidrar till ett bättre klimat. En vinst för alla helt enkelt.

Energieffektiv BRF

Det finns flera sätt för bostadsrättsföreningar att energieffektivisera och därmed få lägre energikostnader för föreningen. Exempel på vad ni kan göra i ert flerbostadshus är:

  • Injustering av värmesystemet.
  • Närvarobelysning i gemensamma ytor som trapphus och tvättstuga.
  • Fönsterbyte och tilläggsisolering vid fasadrenovering.
  • Uppgradera till ett FTX-ventilationssystem.
  • Använda smart styrning av värmepump och laddstolpar.

Genom energieffektiviseringsåtgärder kan energideklarationen generera ett bättre resultat vilket gör att ni blir en attraktiv förening. Dessutom erbjuder många banker idag gröna bolån till boenden med energiklass A, B eller C på energideklarationen.

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och varmvatten

Regeringen beslutade i november 2019 om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader, och 2020 fattade Boverket beslut om tillämpningsföreskrifter till förordningen. Närmare bestämt innebär ändringen nya krav på att installera mätare som mäter och debiterar uppvärmning och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus, så kallad individuell mätning och debitering (IMD). IMD är en metod för att minska energibehovet för uppvärmning, genom sänkt innetemperatur och minskad användning av tappvarmvatten.

Vilka gäller IMD-kravet för?

De byggnader som påverkas av IMD för uppvärmning är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. Du som äger en fastighet som enligt energideklarationen har en högre energianvändning än 200 kWh/m2 och år behöver ha installerad IMD klar till 1 juli 2021.

IMD ska också installeras om du som fastighetsägare planerar att göra en ombyggnad efter 1 juli 2021 som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentlig ändring på befintliga systemet.

Undantag från IMD-kravet

Om du planerar att energieffektivisera för att hamna lägre än 200 kWh/m2 och år kan du undvika kravet för att installera IMD. Det som gäller då är att:

  • Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara klara senast 1 juli 2023
   – En genomförandeplan för åtgärderna ska då finnas klar 1 juli 2021.
  • Om energieffektiviseringsåtgärderna ska ske i samband med ombyggnad så ska de vara klara senast 1 juli 2026.

Slutligen finns det möjlighet till undantag för kravet för både IMD av värme och tappvarmvatten, om det går att visa att det inte är tekniskt genomförbart och ej lönsamt.

 

Vill ni ingå i ett BRF-nätverk?
Anmäl intresse här

Kul att just ni har hittat hit!

Under 2022 planerar vi, energi- och klimatrådgivare i Uppsala län, att starta BRF-nätverk med målet att ni ska kunna utbyta erfarenhet och kunskap med varandra, men även oss rådgivare, kring olika frågor och åtgärder som berör er energianvändning och klimatpåverkan.

Intresseanmälan är inte bindande och deltagande i nätverk är helt kostnadsfritt!

Välj ett eller flera områden som ni är intresserade av att nätverka inom med andra BRF:er?

Jag samtycker att

15 + 1 =

Energieffektiviseringsstöd i flerbostadshus – avvecklat

Energieffektiviseringstödet i flerbostadshus började gälla 1 oktober 2021, men i och med den nya statsbudgeten för 2022 har Riksdagen beslutat att avveckla energieffektiviseringsstödet från årsskiftet 2021/2022. Det går därför inte att ansöka om det statliga stödet längre.

Läs mer om beslutet här på Boverkets hemsida.

Aktivt val av el och elavtal

För er som vill göra en insats för miljön är el märkt med Bra Miljöval (märkning av Naturskyddsföreningen) ett bra alternativ. El som är märkt med Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktionen ska minska.

Elpriskollen kan ni jämföra olika elhandelsföretag och bland annat se vilka som erbjuder el märkt med Bra Miljöval. 

Vill ni ha hjälp att sänka föreningens energikostnader och klimatpåverkan?

Kontakta oss

för en genomgång av energianvändningen i er förening och förslag på åtgärder som minskar er energianvändning och klimatpåverkan.

018 - 727 47 24

Om vi inte kan svara i telefon när du ringer, skicka gärna ett mejl så hör vi av oss så snart som möjligt. Du är också välkommen att boka ett personligt besök. Boka tid över telefon eller e-post.