Gör er BRF cykelvänlig

Gör plats i cykelrummet

Det första steget för att fixa cykelrummet är att rensa bort gamla cyklar. Rensa gärna regelbundet, förslagsvis innan vintern. De boende bör informeras om rensningen i god tid innan rensningen, och ges möjlighet att märka upp sina cyklar.
Förvara cyklar som inte blivit märkta på annan plats i minst tre månader. Under den perioden ska ägaren ha möjlighet att hämta sin cykel, sätt upp information om det i cykelrummet. Efter tre månader övergår äganderätten till fastighetsägaren som kan sälja, skänka bort eller skrota cyklarna.

Skapa ett inbjudade cykelrum

Planera noga för att få plats med många cyklar på liten yta. Det finns olika varianter av cykelförvaring i olika prisklasser både för golv, väggar och i tak. Prata med en leverantör om vad som passar bäst. Här är några enkla lösningar som också går att kombinera:

  • Traditionella cykelställ på golvet. Parkering i olika höjdnivåer så att cyklarna inte fastnar i varandra. Med en extra låsbygel går det att låsa fast cykeln i ramen.
  • Fasta krokar på en regel på väggen. Häng upp cyklarna i framhjulet stående mot väggen.
  • Rörliga krokar på enkla metallstänger är ett bra alternativ för cyklar som sällan blir använda. Fäst stången i taket, på väggen eller ställ på en ställning på golvet. Häng cyklarna i framhjulet, de går sedan att packa ihop. Cirka 3–4 cyklar per meter får plats.

Det finns också andra lite dyrare alternativ som cykelställ med två våningar och väggfasta cykelliftar. Som komplement till cykelställ kan det vara bra att måla golvet i olika färger för att visa om det är en fri yta eller uppställningsyta.
 Svenska cykelrums hemsida finns exempel, bilder och inspiration på olika typer av cykelförvaring.

Tillgänglighetsanpassa utrymmet

  • Installera automatiska dörröppnare till cykelförrådet och andra dörrar som cyklister behöver passera.
  • Sätt in ramper på trappsteg och ta bort trösklar till cykelförrådet.
  • Ska en lådcykel få plats? De flesta lådcyklar går in genom vanliga dörrar, men se till att den också har utrymme att svänga.
  • Måla väggarna och sätt in bra belysning så blir cykelrummet en trevlig plats att vara på.
  • Gör i ordning ett hörn i rummet till en liten cykelverkstad. Där kan den som vill både meka med sin cykel och pumpa sina däck. En gemensam verktygslåda underlättar. Den kan till exempel innehålla en fotpump (gärna med lufttrycksmätare eller kompressordriven), däckavtagare, skruvmejsel, avbitartång, skiftnyckel, momentnyckel, insexsnycklar (4, 5, 6 med fler), kedjebrytare och fasta nycklar (till exempel 8, 10, 13, 15 med fler). Det finns flera leverantörer som erbjuder detta som paket.

Fixa en bra cykelparkering utomhus

Anpassa antalet platser på cykelparkeringen efter antalet cyklar om det är möjligt. Ska föreningen sätta upp nya ställ är det bra om det är minst 60 cm mellan varje ställ och att det finns en båge som gör det möjligt att låsa fast cykeln i ramen. Belysning gör parkeringen trevligare och tryggare.

Gör om en parkeringsruta till cykelparkering

En vanlig parkeringsplats kan enkelt göras om till parkering för ungefär 8 cyklar. Genom att sätta in tvåvåningsställ eller cykelliftar får ni plats med fler. Har ni lite bredare parkeringsrutor, exempelvis med måtten 3,2 * 5 meter, kan en sådan ruta göras om till en cykelparkering för upp till 24 cyklar med hjälp av tvåvåningsställ eller cykelliftar.

Erbjud cykeltvätt och hyr in cykelservice

En cykel håller längre om den sköts väl, särskilt om den används året om i salt och slask. Det är ett stort plus att ha möjlighet att spola bort lera och salt från cykeln i anslutning till huset eller cykelparkeringen. Ett annat tips är att samla medlemmarna kring en gemensam servicedag och hyra in ett mobilt serviceteam. Föreningen kan då exempelvis stå för den fasta kostnaden och medlemmarna själva för sin egen cykelservice.

Skapa en cykelpool

En lastcykel eller en elcykel kan vara en stor investering för ett enskilt hushåll. Särskilt om den inte används så ofta. Då är det billigare att dela på inköpskostnaden i en cykelpool. En cykelvagn kan också vara bra att dela, eftersom den tar stor plats i cykelrummet.

Det finns olika sätt att lösa tillgången till cyklar, bokning, betalning och service. Vilken passar bäst hos er? Hitta en lösning som håller över tid och som inte är beroende av en enskild persons engagemang. Utse också en cykelansvarig person, eller grupp, så att fler kan dela på det som behöver göras. Det kan handla om att vara kontaktperson för service, bokningssystemet eller för föreningsmedlemmar som har frågor.