Elbilar och laddstationer

 

 

 

Visste du det här om elbilar?

Funderar du också på att köpa elbil? Allt fler väljer att göra det och det främsta skälet som många anger är att vilja göra skillnad för miljön och klimatet. Jämfört med en bil som drivs med bensin har en elbil flera fördelar:

Snällare mot klimatet än fossildrivna bilar
Elbilen är bättre för klimatet och miljön. Du minskar dina egna koldioxidutsläpp med 60 – 70 % när du kör elbil eftersom den är energieffektiv och den svenska el-produktionen har låga koldioxidutsläpp. En elbil släpper inte heller ut miljöfarliga partiklar i luften.

Smidig att ladda
En bil står i genomsnitt parkerad 95 % av tiden. Det gör att det finns gott om tid att ladda hemma eller på arbetsplatsen och när du behöver åka är elbilen fulladdad. Eftersom elbilar blir allt vanligare finns det nu också ett tätt laddnätverk på platser som publika parkeringar och bensinstationer. Det finns också flera olika appar som sammanställer alla leverantörers laddstationer och snabbladdare så att du ser var närmaste laddningsmöjlighet finns.

Blir billigare vid 1500 mil/år
Elbilen är dyrare i inköpspris men driftskostnaderna är lägre så därför blir elbilen billigare att köra vid 1500 mil/år. När du laddar din elbil hemma så blir kostnaden per mil lägre jämfört med kostnaden för bensin eller diesel. En elbil har också färre rörliga delar och därför lägre servicekostnader jämfört med en bil med förbränningsmotor.

Ladda din elbil

I dag finns två typer av laddning: normal- och snabbladdning:

  • Snabbladdare finns vid offentliga platser, huvudstråk, handelsplatser och knutpunkter för kollektivtrafik.
  • Normalladdning som används för hemmabruk och har en effekt från 2,2 – 22 kW.

Hur lång tid det tar att ladda beror på hur stort ditt batteri är och hur urladdat det är, men även med vilken effekt laddningen sker.

Det säkraste och smidigaste sättet att ladda din elbil är att installera en laddbox eller laddstolpe. Du behöver ta hänsyn till den tillgängliga effekten i ditt elsystem hemma för att veta vilken effekt din nya laddbox ska ha. En installatör hjälper dig med detta.

uppladdning.nu hittar du publika laddstationer.

Installera laddare i flerbostadshus

Allt fler bostadsrättsföreningar och samfälligheter installerar laddplatser för elbilar. Laddplatser är attraktivt för potentiella lägenhetsköpare och flera fastighetsmäklare bekräftar att det ger ökat intresse vid försäljning.

1.Undersök om intresset finns i din förening och vilka förutsättningar som finns.

2. Bestäm antal laddstolpar och var de ska placeras. (Planera gärna redan nu för framtida platser)  

3. Välj typ av laddutrustning som passar era behov bäst.

4. Bestäm om ni ska ta betalt för laddplasterna och på vilket sätt.

5. Ta in och utvärdera offerter från olika leverantörer och beställ arbetet.

6. Följ upp och stäm av arbetet.

7. Ansök om stöd för ladddboxar via naturvårdsverket.

Statligt bidrag för att installera laddstation

Ladda bilen är ett bidrag ni som förening (och företag) kan ansöka om via Naturvårdsverket. Det ger ett avdrag på 50 % av investeringskostnaden, men max 15 000 kr per laddpunkt. Ni kan läsa mer om bidraget på Naturvårdverket hemsida.  

Hur ska ni som förening hantera investeringskostnaden?

Det finns flera olika lösningar, men det enklaste och mest rättvisa alternativet är att ni som förening står för investeringskostnaderna för installation och laddstationerna. Sedan tar ni ut en förhöjd P-avgift för de medlemmar som har fått en laddstation på sin parkeringsplats. Hur stor höjningen ska vara beror på hur stor investeringen blir och hur lång avskrivningstid ni väljer att sätta.

Hur ska ni som förening ta betalt för elen vid laddning?

Det finns flera olika sätt att ta debitera medlemmarna för den el som de använder för att ladda sina bilar. Den administrativt enklaste lösningen är att enbart höja P-avgiften så att den täcker laddningen också. Det kan dock vara svårt att förutse hur mycket el som kommer gå åt till laddning och svårt att förutspå hur dyrt det kommer bli om ni har rörligt elavtal. Speciellt med tanke på hur mycket elpriset varierar nu för tiden.

En rättvisare lösning är att debitera medlemmarna för den faktiska förbrukade elen vid laddning. Genom att anlita ett debiteringsföretag slipper styrelsen ta hand om det administrativa arbetet med att debitera medlemmarna. Ett debiteringsföretag mäter och debiterar medlemmarna för den faktiska elförbrukningen vid laddning. Priset per kWh sätts av er i föreningen och det är viktigt att ni då tar hänsyn till effektavgiften.

Viktigt tips till er BRF:er!

Se till att laddboxarna som ni installerar har ett kommunikationsprotokoll som kallas Open Charge Point Protocoll (OCPP). Det är en öppen standard som finns över hela världen och som möjliggör att ni kan välja mellan olika debiteringsföretag. Det fungerar likt en telefon som inte ska vara låst till en operatör, utan den ska vara upplåst så att det går att välja den operatör som önskas.

Installera laddare i eget hus

Du som kör elbil och vill skaffa en laddbox får en skattereduktion vid installationen. Närmare bestämt får du ett avdrag på 50 % genom “Skattereduktion för grön teknik”, som började gälla 1 januari 2021. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som ROT-avdrag och du får reduceringen direkt på din faktura.

Vad är lastbalansering och varför är det fördelaktigt?

Lastbalansering är något som både privatpersoner och BRF:er kan installera för sina laddstationer. Med lastbalansering installerat, riskeras inte att det totala effektuttaget överskrider den maximala tillgängliga effekten som bestäms av fastighetens huvudsäkring. Lastbalansering innebär därför att laddeffekten anpassas utifrån övrig elanvändning i er BRF eller din villa. Det gör att laddningen kan ske så snabbt som möjligt utan att riskera att överbelasta huvudsäkringen. Styrningen för lastbalansering kan ske via en energimätare som installeras i elcentralen, alternativt via data från HAN-port på debiteringsmätaren. 

Laddbox med fast vs. lös kabel

Att installera en laddbox med fast kabel är oftast lite dyrare än att köpa med lös kabel. Om en fast laddkabel går sönder går det inte enbart att byta ut kabeln, utan hela laddboxen behöver bytas ut vilket blir mycket dyrare än att bara köpa en ny kabel. En annan fördel med att ha lös kabel är att du kan byta ut den till en längre kabel och med en annan kontakt, om du efter en tid byter bil som kräver det. Du kanske behvöer en längre kabel om du byter bil där ladduttaget sitter på andra sidan av bilen coh därmed längre från boxen. Ytterligare en fördel med lös kabel är att du alltid har den med dig i bilen om du behöver ladda offentligt när du är ute och åker. Fördelen med en fast kabel är att du vet att den alltid sitter där på plats och stöldrisken är mindre.

Vad kostar en laddstation?

  • Enklast är en laddbox på väggen i ett garage. Priset för en laddbox, inklusive installation, är cirka 10 000-25 000 kr.
  • Laddstolpar som kräver markarbete blir ofta dyrare, totalkostnaden kan då bli upp till 50 000 kr.

Vill du veta mer?

Vi på Energi – och klimatrådgivarna har kompetens inom frågor som rör laddstationer och kan ge dig vägledning i dina frågor.

Kontakta oss

018 - 727 47 24

Om vi inte kan svara i telefon när du ringer, skicka gärna ett mejl så hör vi av oss så snart som möjligt. Du är också välkommen att boka ett personligt besök. Boka tid över telefon eller e-post.