Hållbara restips

Mål för transportsektorn

Transportsektorn står för ungefär en tredje del av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Andelen elbilar och biobränslen ökar, men det är fortfarande en stor andel bensin- och dieselfordon i transportsektorn. Sverige har antagit klimatmål om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 % till 2030, jämfört med 2010 års nivå, och att vi ska ha noll nettoutsläpp till år 2045. 

För att vi ska nå målen och sänka utsläppen krävs det att vi gemensamt väljer ett hållbart alternativ när vi ska resa. Staten, regioner, kommuner och medborgare behöver hjälpas åt för att vi ska kunna transportera oss på ett klimatsmart sätt.

Kollektivtrafik

Om du har möjligheten att välja kollektivtrafik istället för egen bil, är det bättre för miljön. Kollektrivtrafik innefattar te.x. tåg, buss och spårvagn. Utnyttja det kollektiva transportsystemet som passar dig bäst, både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Samåkning

Genom att åka med andra minskar vi mängden bilar på vägarna, samtidigt som vi sparar energi och pengar. Därför har det under de senaste åren utvecklats en mängd tjänster som underlättar samåkning. Ytterligare ett bra tips är att dra ihop en egen grupp för daglig pendling till jobbet eller till barnens aktiviteter.

Bilpool

Använder du inte din bil särskilt ofta? Du är inte ensam, så är det för de flesta. I själva verket står bilar parkerade majoriteten utav tiden utan att användas. Mot den bakgrunden kan en bilpool vara ett bra alternativ. Det vill säga att du delar på en bil med andra genom ett bokningssystem. På så sätt delar ni på kostnaderna och kan välja bilmodell efter behov. 

Sparsam körning  – Eco driving

När du kör bil finns det metoder du kan använda för att minska mängden utsläpp från din bil. Genom eco-driving minskar du bränsleförbrukningen med 5 till 15 procent. På så sätt blir effekten positiv för både din plånbok och klimatet. 

Tre tips på eco-driving:

  • Kör med framförhållning, försök undvika stopp vid exempelvis rödljus.
  • Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt. Hoppa gärna över en växel i uppväxlingen.
  • Motorbromsa främst.