Så fungerar solceller

Sol blir till el

En solcellsanläggning består framförallt av tre delar: solpaneler, kablage och växelriktare. Marknaden domineras idag av så kallade monokristallina solceller som har en verkningsgrad på ungefär 17–22 %. Verkningsgraden  beskriver hur stor del av solenergin som omvandlas till el för att kunna användas i exempelvis hushållet. Resterande energi omvandlas till förluster i form av värme eller reflekteras bort.

Solceller för ett hållbart Sverige – Energi och klimatrådgivning

Vart tar den producerade solelen vägen?

När solcellsanläggningen producerar el går den i första hand till allt som kräver el i din bostad, BRF eller i ditt företag.

Det är dock inte säkert att solelen alltid räcker till för att täcka ditt energibehov. Då köper du in resterande mängd el från elnätet, precis som du gör idag när du inte har solceller.

Det händer också att solcellsanläggningen  producerar mer el än vad du gör av med. Då säljer du elöverskottet till elnätet och får betalt för den från ditt elbolag.

Måste din anläggning vara riktad mot söder?

En solcellsanläggning som är riktad mot söder ger utan tvekan allra mest solelsproduktion. En
solcellsanläggning mot öst eller väst ger ca 75 – 80 % elproduktion jämfört med om den skulle vara
placerade mot söder. Däremot kommer en öst- och västlig anläggning att producera mer el på morgonen och kvällen. En solcellsanläggning mot söder ger istället mest elproduktion mitt på dagen. Fördelen med att ha din solcellsanläggning riktad mot öst och väst, är att du kan använda mer av den solel som din
anläggning producerar, eftersom du troligtvis är hemma mest på morgonen och kvällen och behöver mer el då.

Bra effekt trots kyla

En vanlig myt är att solceller inte fungerar i Sverige, vilket inte riktigt stämmer. Ju lägre utetemperaturen är, desto effektivare är solcellerna. Mellan mars och oktober får du gott om el från solcellerna. Överskottet på el som uppstår under sommaren köps upp av elnätsbolaget. Under vintern när solen inte räcker till köper du istället el från ditt elnätsbolag. 

Visste du att solceller inte fungerar vid ett elavbrott?

När ett elavbrott uppstår i elnätet stängs solcellsanläggningen automatiskt av. Det är en säkerhetsåtgärd. Elnätsbolaget måste kunna skicka ut tekniker som kan åtgärda felet i elnätet utan att riskera att få ström i sig.

För att solcellssystemet ska kunna försörja hushållet med el även under strömavbrott, krävs installation av extra utrustning vilket oftast är ganska dyrt. Det innebär bland annat att installera ett batteri, som därmed kräver en hybridväxelriktare till solcellsanläggningen.