Så fungerar solceller

Sol blir till el

En solcellsanläggning består framförallt av tre delar: solcellsmoduler (även kallat solcellspaneler), kablage och växelriktare. Dagens solceller har en verkningsgrad på ungefär 15–22 %, vilket beskriver hur stor del av den solenergin, som träffar modulen, som omvandlas till el för att kunna användas i exempelvis hushållet. Resterande energi omvandlas till förluster i form av värme eller reflekteras bort.

VISSTE DU ATT ETT SOLCELLSSYSTEM INTE FUNGERAR VID STRÖMAVBROTT?
För att solcellssystemet ska kunna försörja hushållet med el även under strömavbrott, krävs installation av extra utrustning vilket oftast är ganska dyrt.

Bra effekt trots kyla

En vanlig myt är att solceller inte fungerar i Sverige, vilket inte riktigt stämmer. Ju lägre utetemperaturen är, desto effektivare är solcellerna. Mellan mars och oktober får du gott om el från solcellerna. Överskottet på el som uppstår under sommaren köps upp av elnätsbolaget. Under vintern när solen inte räcker till köper du istället el från ditt elnätsbolag. 

Solceller för ett hållbart Sverige – Energi och klimatrådgivning