Boende

Energieffektivisering hemma innebär oftast en kombination av många mindre åtgärder kopplade till uppvärmning och energianvändning. Genom att förbättra din energianvändning bidrar du till ett bättre klimat, samtidigt som du sparar pengar. En vinst för alla helt enkelt.

Guide – steg för steg hur du energieffektiviserar ditt boende

Nedan guide riktar sig till dig som äger en bostad och vill energieffektiva ditt hem. Informationen är hämtad från Energimyndighetens guide som heter Husguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt hus. Om du vill du fördjupa dig och läsa mer om vad du kan göra, hittar du guiden på Energimyndighetens hemsida  här!

Steg 1. Börja med energismarta vanor
 • Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med 5 procent.  Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.
 • Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-lampor. En LED-lampa använder fyra till fem gånger mindre energi än en halogenlampa och den håller upp till 15 000 timmar.
 • Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före. Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.
 • Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.
 • Använd klädstrecket – häng kläderna för att torka utomhus när det går i stället för att använda torktumlare. Torktumlaren använder hela två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen.
 • Vädra smart – om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.
 • Skippa standby – stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Och dra ur laddare när de inte används.
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 • Frosta ur frysen om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.
 • Duscha kortare tid – halverar du din duschtid så halverar du också energi- och vattenförbrukningen.
Steg 2. Se över ditt hem
 1. Kolla ditt elavtal och din elräkning. Elleverantörerna har ofta tjänster som ”mina sidor” där du kan få information om hur din energianvändning ser ut. Vi energi- och klimatrådgivaer kan hjälpa dig leta rätt på din elanvändning och hur du tolkar den. 
 2. Kolla energideklarationen för ditt hus. I den finns information om husets energiklass och råd om åtgärder för att förbättra energiklassen i just ditt hus. Du kan hämta din energideklaration på Boverkets hemsida. 
 3. Har ditt hus ingen energideklaration? Då kan du ta hjälp av en certifierad energiexpert för att genomföra en, och få åtgärdsförslag för just ditt hus. Du hittar certifierade energiexpeter på Boverkets hemsida som kan genomföra en energideklaration hos dig. 
 4. Inspektera ditt hus. Hur upplever du inomhusklimatet? I vilket skick är dina fönster och dörrar? Hur väl isolerad är din vind? Är dina vattenrör isolerade? I vilket skick är ditt uppvärmningssystem och din ventilation?
 5. Ta kostnadsfri hjälp! Din husesyn är en bra utgångspunkt för en vidare diskussion med oss energi- och klimatrådgivare om vilka åtgärder som är lämpliga för ditt hus. Välkommen att kontakta oss på mejl eller telefon!
Steg 3. Minska behovet av värme och vatten
 • Tilläggsisolering och isolering – tilläggsisolering kan göra stor skillnad för husets behov av uppvärmning på vintern och kyla på sommaren. Börja med att isolera vinden eftersom en stor del av värmen stiger uppåt och försvinner ut genom taket. 
 • Fönster och dörar – se i första hand till att ha hela tätningslister runt fönster och dörrar för att undvika drag. Renovera eller byt fönstrena om de är gamla eller har 1- eller 2 glas för att förhindra kallras och kallstrålning. Se till att fönstrena har ett lågt isoleringsvärde (U-värde). Gamla tvåglasfönster ligger runt 3,0 medan energieffektiva fönster har ett U-värde på 1,0 eller lägre. 
 • Varmvatten – det enklaste och snabbaste sättet att minska användningen av varmvatten är att se över dina vanor såsom att duschare kortare tid. Men det finns också effektiva kranar. Genom att byta till snålspolande kranar i kök och badrum kan du spara ca 40 procent av varmvattnet.
 • Ventilation – enligt Boverkets Byggregler ska luften i ett rum bytas ut varannan timme. Se därför till att rengöra ventilationskanaler och fläktar samt byt filter och underhåll din ventilation för att den ska fungera optimalt. Ett energieffektivt ventilationsystem återvinner dessutom värmen i frånluften.
Steg 4. Se över husets uppvärmningsystem
 • Börja alltid med att minska behovet av värme och varmvatten.
 • Se till att din nuvarande uppvärmning fungerar så bra som möjligt. Det kan handla om att optimera injusteringen, att rengöra eller byta filter i luftvärmepumpen, att byta cirkulationspumpar och äldre termostater till radiatorer i det vattenburna systemet eller att installera ett styrsystem.
 • Välj uppvärmning som passar dig och ditt hus. Ta hjälp av oss energi- och klimatrådgivare som kan visa på olika alternativ och deras för- och nackdelar. 
 • Reglera och styr värmen så att den hamnar där den gör mest nytta. Du gör att du får en jämnare och behagligare temperatur inomhus.
 • Kombinera gärna flera olika uppvärmningsalternativ, för att sprida riskerna och så att du blir mindre sårbar för energipriser, nu och i framtiden.
 • Ta hjälp av energimärkningen när du ska välja nya uppvärmningsprodukter. 
 • Ta in offerter från flera leverantörer, jämför inte bara pris utan även andra parametrar. Vi energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att jämföra offerter om så önskas. 
 • Ta reda på vilken service och vilket underhåll din nya uppvärmning behöver i framtiden för att fungera bra.
 • Ta reda på om det finns webbsidor, appar eller andra hjälpmedel som gör att du kan följa upp din energianvändning och se att allt fungerar som det ska.
Steg 6. Att tänka på när du anlitar en hantverkare

Sök bidrag för energieffektivisering i småhus

Det finns ett statligt stöd att söka för energieffektivisering i småhus för dig som vill byta värmesystem och göra energieffektiviseringsåtgärder på husets klimatskärm. Du kan få högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. För arbetskostnaderna går det att söka rotavdrag.

Bidraget är uppdelat i två steg, ett för uppvärmningssystem och ett för klimatskärm. För att få bidrag för klimatskärmen måste man först ha fått bidrag för uppvärmningssystemet.

För att ha möjlighet att söka bidrag behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • el- eller gasuppvärmt hus*
 • äga och stadigvarande bo i småhuset

*På Boverkets hemsida skriver de att för att byggnaden ska räknas som eluppvärmt ska det finnas ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el.

Det räknas som eluppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från:

 • trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved, 1 m3, per år)
 • energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger
 • en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt.)

Följande åtgärder för värmesystemet kan du ansöka om bidrag för:

 • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
 • anslutning till ett fjärrvärmenät
 • installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
 • installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar i kombination med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel
 • installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

Det är inte möjligt att få bidrag för ett utrymme eller tillbyggnad som inte har värmts upp tidigare.

Följande åtgärder för klimatskärmen kan du ansöka om bidrag för:

 • tilläggsisolering av klimatskärmen
 • byte av fönster och/eller dörrar
 • tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar
 • vindtätning av klimatskärmen.

För att kunna få bidrag för åtgärder för klimatskärmen behöver du redan ha fått bidrag för någon värmesystemsåtgärd. Småhusets värdeår ska vara tidigare än 1990.

 Bidraget söks via Boverkets e-tjänst och handläggs och beslutas av Länsstyrelsen. Ansökan ska göras inom fyra månader efter att installationen har påbörjats. När åtgärderna är klara ska en begäran om utbetalning ske inom sex månader.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera igenom vilka åtgärder som är lämpliga för din byggnad.

Elhandelsavtal

Vilken typ av elhandelsavtal du har påvekar vad du får betala för din elförbrukning och hur stor din elräkning blir. Det finns generellt 3 olika avtalstyper: fast pris, rörligt pris och timpris

Fast pris

Har du fast elpris så har du avtalat med elhandelsbolaget vilket pris du ska betala varje månad under en bestämd tidsperiod. Fasta avtal skrivs ofta på 1-5 år. Det betyder att du inte påverkas av svängningar av priset på elmarknaden, utan det som styr hur mycket du får betala är elanvändningen.

Det är bra för dig som vill ha kontroll på vad ditt elpris kommer att vara, dock har det traditionellt sätt varit dyrare på lång sikt att ha fast pris jämfört med rörligt.

Rörligt pris

Har du ett rörligt elpris vet du inte från månad till månad vad ditt elpris blir och kan vara svårt att förutse. Har du ett rörligt pris får du betala månadens genomsnittliga elpris. Det betyder att du inte behöver tänka på vad elpriset är timme för timme, men ju fler timmar eller dagar under månaden med höga elpriser detso högre blir ditt elpris.

Det kan vara en risk om du inte har en ekonomi som tillåter oförutseende kostnader, speciellt om du har hög elanvändning när det är höga elpriser.

Timpris

Har du ett avtal med timpris får du betala för det pris som är på elmarknaden just den timmen du använder elen. Då påverkas du av svängningar och hög belastning i elnätet. Det är generellt högre elpris under de timmarna som många vill ha el, vilket främst är under morgon och kväll. För att minska dina kostnader behöver du vara mer medveten om skillnader mellan olika timmar och ha möjlighet att kunna styra din elanvändning.

Elnätsavtal

Utöver ditt elhandelsavtal har du ett avtal med elnätsägaren på orten. Därifrån får du en faktura på elnätsavgifter, vilket består av elöverföring, elskatt och moms.

Det kan även finnas en effektavgift då vissa elnätsbolag har effekttariffer. 

Aktivt val av el och elavtal

För dig som vill göra en insats för miljön är el märkt med Bra Miljöval (märkning av Naturskyddsföreningen) ett bra alternativ. El som är märkt med Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktionen ska minska.

Elpriskollen kan du jämföra olika elhandelsföretag och bland annat se vilka som erbjuder el märkt med Bra Miljöval. 

Vi är utbildade i energieffektiviseringsfrågor

Kontakta oss

018 - 727 47 24

Om vi inte kan svara i telefon när du ringer, skicka gärna ett mejl så hör vi av oss så snart som möjligt. Du är också välkommen att boka ett personligt besök. Boka tid över telefon eller e-post.