Färdigställandetiden förlängs för solcellsstödet

11 jun 2020

Covid-19-pandemin har gjort att många planerade installationer av solceller och energilager har försenats. Privatpersoner eller företag som ansökt om solcells- eller energilagerstöd riskerar att inte bli färdiga med installationerna innan årsskiftet, vilket är ett krav för att erhålla stöd.

Regeringen har idag beslutat om en förordningsändring, som innebär att det datum då installationerna ska vara slutförda flyttas fram sex månader; från 31 december 2020 till 30 juni 2021.

Samtidigt införs ett ansökningsstopp för solcellsstödet den 7 juli 2020.

Investeringsstödet för solceller och stödet för energilager kommer enligt ett förslag som regeringen remitterat att ersättas med ett skatteavdrag från 2021.

 

Tillbaka till nyheter